Mobiel menu trigger

Vruchtwisseling in biologische teelt

U past vruchtwisseling toe om de vruchtbaarheid en de biologische activiteit van de bodem in stand te houden of te verhogen. Door middel van vruchtwisseling bestrijdt u ook parasieten, ziekten en onkruiden.

Voor eenjarige gewassen geldt een vruchtwisselingseis van minimaal één op twee jaar. Een gewas dat u in het huidige kalenderjaar teelt, mag u het opvolgende kalenderjaar niet weer telen. Na een tweejarig gewas teelt u het volgende jaar een ander gewas. Leguminosen of andere groenbemesters maken onderdeel uit van uw vruchtwisselingsschema.

Voor blijvende teelten geldt de vruchtwisselingseis niet.

Aanvullende vruchtwisselingseisen voor kasteelt

Vruchtwisseling binnen een jaar

Als u binnen een jaar twee verschillende gewassen teelt, mag u dit het volgende jaar weer doen. Dit geldt alleen als de hoofdteelt maximaal zeven maanden en de tussenteelt minimaal vijf maanden duurt.

Vruchtwisseling tussen jaren

Als u binnen een jaar dezelfde gewassen teelt of als de hoofdteelt langer duurt dan zeven maanden en de tussenteelt korter dan vijf maanden, dan moet de hoofdteelt in het volgende jaar een ander gewas zijn.

Meer dan twee teelten in één jaar

U mag twee korte teelten van dezelfde gewassen telen. Teelt u nog meer gewassen in dat jaar, dan moeten dit andere gewassen zijn.

Bijvoorbeeld twee teelten van gewas A en twee teelten van gewas B. De volgorde kan variëren: AABB, ABBA, ABAB.
Afhankelijk van de totale teeltduur van hoofdteelt A (maximaal 7 maanden) en tussenteelt B (minimaal 5 maanden) past u vruchtwisseling binnen het jaar of tussen de jaren toe.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle