Mobiel menu trigger

Gewasbescherming

Biologische gewassen worden beschermd tegen ziekten en plagen door een ruime vruchtwisseling en uiteenlopende teeltmaatregelen.

Steken er toch ziekten en plagen de kop op, dan zijn aanvullend een aantal gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. In de Verordening (EU) 2021/1165 Bijlage I, bepalingen voor de uitvoering, staan de toegestane werkzame stoffen opgesomd. Omdat telers in de praktijk met middelen werken, heeft Skal Biocontrole een Inputlijst opgesteld. Hierin staan de producten (productnamen) vermeld die aantoonbaar zijn samengesteld uit toegestane stoffen.

Residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen

In de biologische sector zijn residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen helaas niet geheel te voorkomen. Via de lucht, het oppervlaktewater en middelen in bodems die vroeger behandeld zijn geweest, kan besmetting (contaminatie) ontstaan. Perchloraat is zo’n contaminant die algemeen in het milieu voorkomt. Ook via transport en opslag kunnen besmettingen optreden, waardoor er residuen in producten terechtkomen. Bij constatering van (meer dan) één residu in uw product of partij, bent u verplicht dit aan ons melden. Ons meldingsformulier vindt u op Mijn.Skal.nl

Registratie gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Elk biologisch landbouwbedrijf registreert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zie een voorbeeld van hoe een logboek van gewasbeschermingsmiddelen kan worden opgebouwd.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle