administratie
administratie

Certificering

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wil produceren, verhandelen of opslaan moet zich bij ons registreren. Na ontvangst van een volledig ingevuld registratieformulier starten wij het proces om uw bedrijf te certificeren.
Het proces tot certificering bestaat uit een aantal stappen:

  • Toelatingsonderzoek: wij voeren op uw bedrijf een toelatingsonderzoek uit. De inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Hij noteert deze bevindingen in een rapport. Op kantoor beoordelen wij dit rapport.
  • Omschakelingsperiode: afhankelijk van het type bedrijf gaat er een omschakelingsperiode van start. In deze periode moet u aan alle voorwaarden voldoen, maar bent u nog niet gecertificeerd.
  • Certificatie: na het doorlopen van de omschakelingsperiode en bij een positieve beoordeling door de inspecteur ontvangt u een certificaat. Vanaf dat moment kunt u producten als biologisch verkopen.

Na de certificering blijft uw bedrijf onder controle staan. Wij bezoeken uw bedrijf minimaal 1 keer per kalenderjaar, dit bezoek kondigen wij vooraf aan. Tijdens de inspectie stellen wij vast of uw bedrijf nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Certificering is gebaseerd op Europese wetgeving. Naast de Europese en Nederlandse wetgeving zijn er de Skal-reglementen.  De Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving en onze reglementen kunt u hier nalezen.

Lees ook ons informatieblad: biologische teelt van gewassen

Lees ook ons informatieblad: biologische veehouderij