Mobile menu trigger

Omschakelperiode van percelen

Hoe lang de periode van omschakeling duurt, verschilt. Het hangt af van uw gewassen en het gebruik van het perceel. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Eén- of tweejarige gewassen: twee jaar
  • Overblijvende gewassen (zoals fruitbomen, asperges): drie jaar
  • Grasland: twee jaar
Omschakelperiode

Legenda en uitleg bij plaatje hierboven

  • i.o. = in omschakeling
  • gb = gangbaar = niet biologisch

Bij grasland: op moment 0 maanden: is de aanmelddatum.
Bij grasland: maximaal 20% van het rantsoen van uw dieren mag bestaan uit gras van percelen in het eerste jaar van omschakeling.

Kan de omschakelperiode korter?

Ja, dat kan:

  • Als het perceel een SNL-certificering heeft. Dat betekent dat het perceel is gecertificeerd bij de stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-certificering). Dit kunnen percelen zijn van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen de Waterschappen of andere particuliere terreinbeheerders.
  • Als u kunt aantonen dat in de afgelopen 3 jaar op het hele bedrijf alleen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt die zijn toegestaan in de biologische teelt.

U leest hier hoe u een verkorting van de omschakelingsperiode kunt aanvragen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle