Mobile menu trigger

Omschakelperiode van gewassen

De duur van een omschakelperiode hangt af van het gewas of het gebruik van het perceel:

  • Eén of tweejarige gewassen: twee jaar
  • Overblijvende gewassen (fruitbomen, asperges etc.): drie jaar
  • Grasland: twee jaarOmschakelperiode

Kan de omschakelingsperiode korter?

Ja, als het terrein is gecertificeerd bij de stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-certificering). Dit kunnen percelen zijn van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen de Waterschappen of andere particuliere terreinbeheerders. De verkorting kunt u aanvragen bij Skal door de volgende documenten toe te voegen aan het wijzigingsformulier voor het aan- en afmelden van percelen:
- een perceelskaart met hierop ingetekend het betreffende perceel. De kaart moet zo duidelijk zijn dat een inspecteur op eigen gelegenheid het perceel kan lokaliseren. Bovendien moet het perceel op de perceelskaart één op één te koppelen zijn aan de verklaring van de terreinbeheerder
- een kopie van een geldig SNL-certificaat (ook voor NM, SBB, Provinciale Landschappen en Waterschappen is dit verplicht)
- Verklaring van de terrein beheerder dat het perceel minimaal 3 jaar niet behandeld is met kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. De perceelsgegevens in deze verklaring moeten overeenkomen met de perceelsgegevens op de perceelskaart. Daarnaast moet in de verklaring zijn opgenomen het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.

Omschakelen voor teelt in kassen kan, in bepaalde gevallen, verkort
Bij teelt in kassen kunt u in aanmerking komen voor verkorting van de omschakelingsperiode als de bodem vloeistofdicht is afgedekt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De afdekking is intact op het moment van het toelatingsonderzoek/de inspectie.
  • U kunt aantonen dat de bodem minimaal twee jaar vloeistofdicht afgedekt is geweest.

Als u verkorting van de omschakelingsperiode krijgt, dan mag u de eerste biologische teelt pas zes maanden na de startdatum beginnen. Dit omdat het microbiologische bodemleven door langdurige afdekking van de bodem op een zeer laag niveau staat. De startdatum voor de omschakeling is het moment waarop u aan Skal doorgeeft dat u de vloeistofdichte afdekking weg haalt (dit is dus altijd nadat de inspecteur de afgedekte bodem heeft gezien).Tijdens deze zes maanden houdt u zich direct aan alle biologische regels, maar pas na de vastgestelde periode is uw kas biologisch. Wat u teelt in deze zes maanden moet u zonder verwijzing naar ‘(in omschakeling naar) biologisch’ verkopen. Alleen de oogst van een gewas dat u geplant of gezaaid heeft ná het verstrijken van de omschakelingsperiode mag u met biologische verwijzingen verkopen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle