Mobiel menu trigger

Omschakelperiode van percelen

Hoe lang de periode van omschakeling duurt, verschilt. Het hangt af van uw gewassen en het gebruik van het perceel. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Eén- of tweejarige gewassen: twee jaar
  • Overblijvende gewassen (zoals fruitbomen, asperges): drie jaar
  • Grasland: twee jaar
Omschakelperiode

Legenda en uitleg bij plaatje hierboven

  • i.o. = in omschakeling
  • gb = gangbaar = niet biologisch

Bij grasland: op moment 0 maanden: is de aanmelddatum.
Bij grasland: maximaal 20% van het rantsoen van uw dieren mag bestaan uit gras van percelen in het eerste jaar van omschakeling.

Kan de omschakelperiode korter?

In bepaalde gevallen kan de omschakelperiode korter. Wanneer dit mogelijk is en hoe u een verkorting van de omschakelperiode kunt aanvragen, leest u op deze pagina.

  • Als het perceel een SNL-certificering heeft. Dat betekent dat het perceel is gecertificeerd bij de stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-certificering). Dit kunnen percelen zijn van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen de Waterschappen of andere particuliere terreinbeheerders.
  • Als u kunt aantonen dat in de afgelopen 3 jaar op het hele bedrijf alleen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt die zijn toegestaan in de biologische teelt.

U leest hier hoe u een verkorting van de omschakelingsperiode kunt aanvragen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle