Mobiel menu trigger

Biologische certificering van importeurs en eerste geadresseerden

Voordat u uw bedrijf bij Skal Biocontrole aanmeldt voor certificering, zorgt u ervoor dat uw bedrijf is ingericht op het importeren van biologische producten. Tijdens een toelatingsonderzoek zal Skal controleren of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische import voldoet. U kunt deze checklist gebruiken om het toelatingsonderzoek voor te bereiden. Onderstaande documentatie dient inzichtelijk te zijn tijdens, of op verzoek van Skal voorafgaand, aan het toelatingsonderzoek:

Als u de producten fysiek ontvangt, zijn de volgende zaken geborgd en inzichtelijk:

Voorbereid! En hoe meld ik mijn import nu aan?

Zodra Skal Biocontrole uw aanmeldformulier heeft ontvangen en gecontroleerd, bevestigen wij uw registratie en ontvangt u uw unieke Skal-nummer. Ook ontvangt u een factuur voor de aanmelding en registratieprocedure.

Op uw bedrijf volgt een toelatingsonderzoek. De Skal-inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische import voldoet. De inspecteur noteert de bevindingen in een rapport. Medewerkers van Skal Biocontrole beoordelen dit rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een bio-certificaat met de scope import. Binnen 1 week na ontvangst van dit certificaat zorgt Skal ervoor dat uw bedrijf ook vindbaar is in TRACES.

Zodra uw bedrijf vindbaar is in TRACES met de rol voor biologische import, kunt u starten met het aanvragen van het certificaat voor inspectie (COI). In de hulpomgeving van TRACES vindt hier informatie over.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle