Mobile menu trigger

Biologische certificering van importeurs en eerste geadresseerden

Voordat u uw bedrijf bij Skal Biocontrole aanmeldt voor certificering, zorgt u ervoor dat uw bedrijf is ingericht op het importeren van biologische producten. De volgende zaken bereidt u voor, zodat ze inzichtelijk zijn tijdens het toelatingsonderzoek:

Als u de producten fysiek ontvangt, zijn de volgende zaken geborgd en inzichtelijk:

Voorbereid! En hoe meld ik mijn import nu aan?

Zodra Skal Biocontrole uw aanmeldformulier heeft ontvangen en gecontroleerd, bevestigen wij uw registratie en ontvangt u uw unieke Skal-nummer. Ook ontvangt u een factuur voor de aanmelding en registratieprocedure.

Op uw bedrijf volgt een toelatingsonderzoek. De Skal-inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische import voldoet. Hij noteert de bevindingen in een rapport. Medewerkers van Skal Biocontrole beoordelen dit rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een bio-certificaat. Vanaf dat moment mag u biologische producten importeren. De procedure certificering is dus vrij vlot te doorlopen.

Uw eerste import stap voor stap

 1. Na een succesvol toelatingsonderzoek ontvangt u een bio-certificaat voor:
  import en/of eerst-geadresseerde én maakt u een inlog account aan in TRACES.
 2. Voordat u het product koopt vraagt u het bio-certificaat op van de exporteur waaruit blijkt dat er een biologische certificering is voor het product.
 3. Via de website controleert u of de certificerende instantie van de exporteur is erkend voor de EU in de juiste categorie (A t/m F).
 4. U bepaalt wie de goederen als eerste geadresseerde in de EU gaat ontvangen en controleert of deze correct gecertificeerd is.
 5. De importeur vraagt via TRACES bij de certificerende instantie van de exporteur het e-COI aan.
 6. De certificerende instantie van de exporteur stuurt een origineel van het e-COI aan de Douane in Nederland.
 7. Bij aankomst in de EU moet de partij worden aangegeven bij de Douane. Veel bedrijven gebruiken hiervoor een inklaringsagent.
 8. Bij de aangifte moet in het systeem een code worden ingevoerd C644 in vak 44 (bijzondere vermeldingen).
 9. Via TRACES maakt de Douane uw e-COI geldig.
 10. De Douane tekent en stempelt het origineel in vak 20, waarna het rechtsgeldig is. Pas daarna mogen de geïmporteerde producten verkocht worden.
 11. Daarna ontvangt de eerst-geadresseerde het product voor de importeur als de importeur niet zelf de ontvanger is.
 12. De ontvanger controleert de ontvangst fysiek op de verplichte bio-punten (ingangscontrole). Uit de registratie moet blijken dat de goederen afkomstig zijn van buiten de EU en tekent vak 21 als de controle bij ontvangst akkoord is.
 13. De importeur bewaart het originele CvI.
 14. De ontvanger bewaart de originele vrachtdocumenten.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle