Mobile menu trigger

Procedure Import

Voordat u gaat importeren is het belangrijk dat u zich goed verdiept in de wet- en regelgeving. Biologische producten moeten namelijk actief onder toezicht worden geplaatst voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht.

In een procedure import legt u vast hoe de import verloopt en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Als u zich niet houdt aan alle voorschriften voor de import van biologische producten uit derde landen, dan verliest de levering zijn biologische status. De voorschriften zijn opgenomen in Verordening (EU) 2018/848: bepalingen voor de import.


De volgende punten moeten in ieder geval in deze procedure worden uitgewerkt:

 1. U kunt alleen producten importeren waarvoor u een goedgekeurde productregistratie heeft.
 2. Voordat u het product importeert vraagt u het bio-certificaat op van de exporteur en/of producent, waaruit blijkt dat er een biologische certificering is voor het product.
 3. Via de website controleert u of de certificerende instantie van de exporteur is erkend voor de EU in de juiste categorie (A t/m F).
 4. U bepaalt wie de goederen als eerst-geadresseerde (de eerste fysieke ontvanger) in de EU gaat ontvangen en controleert of deze correct gecertificeerd is.
 5. De importeur vraagt via TRACES bij de certificerende instantie van de exporteur het elektronische Certificaat voor inspectie e-COI aan. Deze moet in het bezit van de importeur zijn voordat de zending het land van herkomst verlaat.
 6. Bij aankomst in de EU moet de zending worden aangegeven bij de Douane. Als u hiervoor een inklaringsagent (vertegenwoordiger) gebruikt moet uit de procedure blijken hoe deze wordt geïnstrueerd. De importeur blijft verantwoordelijk voor het juist aangegeven van de zending.
 7. Bij de aangifte moet de bescheidcode C644 en het volgnummer van het controlecertificaat worden ingevoerd in het vak bijzondere vermeldingen. Dit is de enige code om biologische goederen aan te geven. Voor de maandaangifte gelden andere procedures; voordat de biologische goederen worden bijgeschreven in de administratie, moet het COI afgetekend zijn door de douane.
 8. Via TRACES tekent de Douane uw e-COI af
 9. Daarna ontvangt de eerst-geadresseerde de zending voor de importeur als de importeur niet zelf de ontvanger is.
 10. De ontvanger controleert de ontvangst fysiek op de verplichte ingangscontrole en registreert deze controle. Uit de registratie moet blijken dat de goederen afkomstig zijn van buiten de EU. De ontvanger tekent in TRACES af als de controle bij ontvangst akkoord is.
 11. Het product mag pas worden verwerkt en gedistribueerd nadat zowel douane als eerst geadresseerde het e-COI hebben ondertekend.
 12. De importeur moet de COI’s via TRACES kunnen tonen bij inspecties van Skal.
 13. De ontvanger bewaart een kopie van het COI.
 14. Vermeld welke procedures ingeleid worden wanneer het COI niet is afgetekend voordat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht. Het product mag dan niet meer met de biologische verwijzing worden verwerkt, gedistribueerd of verhandeld.

Als u producten ontvangt als eerst geadresseerde, maar niet zelf de importeur bent, hoeft u geen volledige procedure import te hebben. Wel moet u de relevante acties voor de afhandeling in TRACES toevoegen aan de procedure ingangscontrole.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle