Mobile menu trigger

Punten van vrijgave voor het vrije verkeer

Het punt van vrijgave voor het vrije verkeer is de plek in de Europese Unie waar de officiële controles van biologische producten en omschakelingsproducten plaatsvinden. Het gaat om producten die bedoeld zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, en die zijn vrijgesteld van andere officiële controles.

De officiële controles lopen niet altijd gelijk met de vrijgave vrije verkeer bij de Douane. Indien de locatie waar de zending wordt geleverd niet als punt voor vrijgave voor het vrije verkeer in TRACES staat opgenomen en u deze locatie wel wilt gebruiken voor de import van biologische producten, zijn er twee mogelijkheden:

  • Het punt nog is niet gecertificeerd door Skal. U vraagt dan certificering aan als eerste geadresseerde.
  • Het punt is als eerst geadresseerde gecertificeerd door Skal, maar nog niet opgenomen als punt van vrijgave voor het vrije verkeer in TRACES. Dit kunt u melden bij Skal via import@skal.nl.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle