Mobiel menu trigger

Massabalans voor bedrijven die biologische producten importeren

Voor de periodieke inspectie bereidt u twee massabalansen voor. Een balans heeft betrekking op meerdere partijen/batches van hetzelfde artikel. De producten dienen representatief te zijn voor de scope van uw bedrijf.

Hieronder vindt u een schematische weergave van een massabalans en een overzicht van de begeleidende documenten die u moet kunnen overleggen tijdens de inspectie.

Massabalans product

Datum:

Periode:

Begindatum:
Einddatum:

Productomschrijving

Artikelnummer of interne code:

A Beginvoorraad product + datum

B Aankopen

C Verkopen

D Getelde eindvoorraad + datum

Resultaat= A+B+C=D

Begeleidende documenten *

Document

Ruimte voor opmerkingen bij documenten en documentnummers

Voorraadmutaties

Factuurnummers van aan- en verkoop

Vrachtdocumenten van aan- en afvoer

Productieformulieren

  • Productspecificaties/ werkreceptuur
  • Traceerbaarheid
  • Scheiding gangbaar en bio
  • Productiegegevens

Etiketten

Certificaten van leveranciers van producten/ grondstof en diensten (bv opslag)

* Voor zover van toepassing op uw bedrijf

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle