Mobiel menu trigger

Brexit en bio

Per 1 januari 2021 is het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk veranderd. Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Op 1 januari 2021 is de overgangstermijn verlopen en is het VK een derde land geworden.

De EU en het VK hebben in december 2020 een deal bereikt. Hierin staan diverse afspraken, waaronder afspraken over biologische producten. Op 6 december 2023 hebben de EU en het VK de equivalentie opnieuw bevestigd, dit vindt u hier. Op deze pagina vindt u de handelsovereenkomst met het VK.

Biologische handel van VK naar Nederland of
van Nederland naar VK?

Wat houdt dit voor u in:

1. Dit betekent dat de handel vanuit het VK naar Nederland per 1 januari 2021 moet voldoen aan de algemene biologische importeisen.

Extra aandachtspunt hierbij is dat niet alle productcategorieën over en weer worden erkend. Dit kan consequenties hebben voor uw handelsstromen. Onverwerkte producten die in het VK zijn geïmporteerd van buiten de EU, mogen bijvoorbeeld niet zonder verdere verwerkingsstap worden geïmporteerd in de EU met verwijzing naar de Europese biologische status. Verpakken of etiketteren valt niet onder verwerking. Lees meer over welke producten wel en niet over en weer zijn erkend en wat wordt verstaan onder ‘verwerking’.

2. Biologische goederen die van Nederland naar het VK worden verzonden, komen onder de regels voor Export naar een derde land te vallen.
Vanaf februari 2025 moeten exportzendingen worden begeleid door een COI die aan de eisen van het VK voldoet.

Extra aandachtspunt hierbij is dat niet alle productcategorieën over en weer worden erkend. Dit kan consequenties hebben voor uw handelsstromen. Onverwerkte producten die in de EU zijn geïmporteerd vanuit een derde land anders dan het VK, mogen bijvoorbeeld niet zonder verdere verwerkingsstap worden geëxporteerd naar het VK met verwijzing naar de Europese biologische status. Verpakken of etiketteren valt niet onder verwerking.

Voor Noord-Ierland geldt een aparte (biologische)status

Voor Noord-Ierland geldt een aparte status. Dit is in eerste instantie gedurende 4 jaar van kracht (tot 1 januari 2025). De aparte status houdt in dat de handel tussen Noord-Ierland en de EU als voorheen kan plaatsvinden. De controles vinden plaats aan de grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Zie onderstaande link (Notice to stakeholders).

Brexit FAQ

Meer informatie over Brexit, zie ook de website van:

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle