Mobiel menu trigger

Grenscontroles biologische importzendingen

Onder import verstaan we import van goederen uit een derde land. Dit is een land dat geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie.

Voor biologische producten die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd, moet een inspectiecertificaat zijn afgegeven. Dit gebeurt digitaal via het TRACES-systeem. Dit inspectiecertificaat wordt ook wel een Certificaat voor inspectie (COI) genoemd.

Een uitzondering hierop vormt import vanuit de landen Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Voor import vanuit deze landen is geen inspectiecertificaat nodig.

TRACES systeem

TRACES is de afkorting voor ‘Trade Control and Expert System’. Dit is een applicatie die ontwikkeld is door de Europese Commissie om informatie van controles op handel vast te leggen. Alle biologische importzendingen moeten worden aangemeld via dit systeem.

Hoe krijgt een bedrijf toegang tot TRACES?

Na certificatie maakt Skal de accounts aan voor importeurs en de eerst geadresseerden worden in dit systeem geregistreerd door Skal. (binnen 5 werkdagen na certificering). De gebruikers onder uw account in TRACES maakt u zelf aan.

Biologisch inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is een officieel document, afgegeven door de bevoegde autoriteit van dat land, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de gelijkwaardige biologische productie- en controlevoorschriften van dat derde land. Dit kan ook gaan om een product in omschakeling.

Het inspectiecertificaat moet zijn afgegeven vóórdat de zending het derde land verlaat.

Een importeur of exporteur kan een COI aanvragen bij een bevoegde autoriteit. Het COI heeft een vaste lay-out, die is vastgelegd in de gedelegeerde (EU) verordening 2021/2306. In deel I van de bijlage is de lay-out van het COI weergegeven, in deel II staat een toelichting op de verschillende vakken van het COI.

Opsplitsen van een COI in verschillende partijen

Vóór de verificatie van de zending en de visering van het inspectiecertificaat door de bevoegde autoriteit is het mogelijk om een COI op te splitsen in verschillende partijen. De importeur is hiervoor verantwoordelijk. Hij vinkt dit vóór verificatie van de zending en de visering van het inspectiecertificaat vak 24 van het COI aan.

Lees meer over het invullen van het COI

De importeur moet vervolgens voor elk van de partijen een uittreksel uit het inspectiecertificaat invullen en indienen in TRACES, overeenkomstig het model en de richtsnoeren die zijn vastgesteld in de bijlage van Verordening 2021/2307.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle