Mobile menu trigger

Rolverdeling Douane en Skal

De Douane en Skal werken nauw samen op het gebied van controles van inspectiecertificaten. Er zijn 3 verschillende controles op biologische inspectiecertificaten.

  • D-controles
    Dit zijn documentencontroles. Hierbij worden de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten - zoals handelsdocumenten - die de zending moeten vergezellen, gecontroleerd. De Douane neemt de meeste documentcontroles voor haar rekening.
  • O-controles
    Dit zijn overeenstemmingscontroles.
  • M-controles
    Dit zijn materiële controles. Hierbij worden producten gecontroleerd en bemonsterd voor analyses die noodzakelijk zijn om de naleving van de biologische verordening vast te stellen. Skal voert deze controles uit op producten uit de EU-lijst.

Hoog-risicoproducten

Op elk biologisch inspectiecertificaat vindt een documentcontrole plaats. De overeenstemmingscontrole wordt aselect en steekproefsgewijs uitgevoerd. Ook de materiële controle vindt steekproefsgewijs plaats op producten waarbij er een groter risico is op het niet voldoen aan de eisen. Op nationaal niveau en op EU-niveau wordt een lijst opgesteld van zogenaamde hoog-risicoproducten.

Als er geen O- en M-controles plaatsvinden, wordt de documentencontrole uitgevoerd door de Douane, gelijktijdig met de behandeling van de aangifte voor het vrije verkeer. Het COI wordt in dat geval geviseerd door de Douane.
Bij een O- en M-controle van hoog-risicoproducten van de EU lijst doet Skal de documentencontrole, voorafgaand aan het indienen van de aangifte voor het vrije verkeer. Het COI wordt in dat geval geviseerd door Skal.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle