Mobile menu trigger

Kwaliteitsplan voor importeurs

Ieder bedrijf stelt een kwaliteitsplan/kwaliteitshandboek op. Daarin vermeldt u alle maatregelen die uw bedrijf treft om aan de voorschriften van de verordening te voldoen. U mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische processen, maar het ook integreren in uw bestaande kwaliteitssysteem.

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kwaliteitsplan. Bij het toelatingsonderzoek beoordeelt de Skal-inspecteur uw plan. Tijdens de jaarlijkse inspectie beoordeelt de inspecteur de doeltreffendheid van de uitvoering hiervan.

Een kwaliteitsplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsbeschrijving: waaruit bestaan de bedrijfsactiviteiten en welke wilt u laten certificeren
  • Procedure voor de traceerbaarheid van de biologische producten/partijen
  • Klachtenregistratie

Als u de producten fysiek ontvangt, zorgt u ook voor de borging van de volgende zaken:

  • Plattegrond van uw bedrijf en de biologische opslag
  • Procedure voor de ingangscontrole
  • Procedure voor de scheiding tussen de gangbare en biologische opslag
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle