Mobiel menu trigger

Ingangscontrole bij import van buiten de EU-lidstaten

Als eerst geadresseerde (of importeur die zelf ontvangt) controleert u alle biologische producten op de volgende punten:

  • Merktekens
  • Benamingen
  • Hoeveelheden

De gegevens op het Certificaat voor Inspectie (COI) en de zending moeten overeenkomen. Ook de verpakking/container dient gesloten/verzegeld te zijn, zodat verwisseling van de zending niet mogelijk is (geweest).

Het originele COI is eigendom van de importeur en tijdens inspecties altijd aanwezig. De eerst geadresseerde houdt in zijn administratie een registratie bij van alle ontvangen partijen, bijvoorbeeld door alle kopieën van de certificaten te bewaren.

Als er tijdens de ingangscontrole iets niet klopt en u aan de biologische status van het product twijfelt, brengt u Skal hiervan op de hoogte. Alle partijen die u via Nederland importeert, worden door de Douane rechtstreeks aan ons gemeld. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Let op dat u bij een adequate reiniging, opslag etc. voldoet aan de Verordening (EU) 848/2018 Bijlage III.

Voor meer informatie over de procedure ingangscontrole met daarbij de bijbehorende controlepunten verwijzen wij u naar deze pagina.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle