Mobiel menu trigger

Risicobeheersplan

Biologisch risicobeheersplan: de richtlijn voor bedrijven om risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Het is voor elk biologisch bedrijf verplicht om een risicobeheersplan op te stellen. Een risicobeheersplan bevat een omschrijving van de risico’s die binnen uw bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product kunnen aantasten. Maar ook hoe uw bedrijf met deze risico’s omgaat, zodat de kans verkleind wordt dat deze zich voordoen. Door de processen op uw bedrijf kritisch te bekijken, weet u precies waar het biologische product kans heeft om verontreinigd, vermengd of verwisseld te worden. Als u weet wat de risico’s zijn, kunt u ze ook beheersen. Zo helpt u mee om het biologisch product ook echt biologisch te houden.

Een van de onderdelen van een periodieke inspectie is, dat de Skal-inspecteur het biologisch risicobeheersplan van uw bedrijf doorloopt en checkt. Voorafgaand aan de inspectie dient deze te worden geupload binnen mijn.skal.nl.

Risicobeheersplan opstellen

Een risicobeheersplan staat stil bij de risico’s die een negatief gevolg kunnen hebben voor de betrouwbaarheid van het biologische product. Specifiek moet een risicobeheersplan zich richten op de volgende risico’s:

  • Verontreiniging van het biologische producten met niet-toegestane stoffen of;
  • Vermenging en/of verwisseling van biologische, in omschakeling en niet-biologische producten.

Twijfel aan biologische status

Tijdens de periodieke inspectie beoordeelt Skal of in het risicobeheersplan of de bedrijfsomschrijving is opgenomen dat het bedrijf Skal informeert wanneer het bedrijf het vermoeden heeft dat een binnen het bedrijf geproduceerd, bereid, ingevoerd of van een andere exploitant ontvangen biologisch product niet voldoet aan de wetgeving.

Voor een volledig risicobeheersplan doorloopt u 5 stappen. Per stap gaat u specifiek in op de situatie op uw bedrijf.

Illustratie biologisch risicobeheersplan met 5 bollen met pijltjes die richting aangeven

Stap 1: beschrijf bedrijfsprocessen

Beschrijf uw bedrijfsprocessen en de onderliggende processtappen. Denk bijvoorbeeld aan inkoop van zaad, dieren, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer etc. Maar ook oogst, verkoop, opslag en verpakken bijvoorbeeld. U staat stil bij de weg die biologische producten en partijen afleggen binnen uw bedrijf.

Stap 2: identificeer risico's

Focus hierbij op risico’s ten aanzien van:

  • Verontreiniging met niet-toegelaten stoffen, en
  • Vermenging en/of verwisseling met niet-biologische producten (incl. omschakelingsproducten).

Bij inkoop is een risico dat de geleverde producten niet biologisch zijn of niet zijn toegestaan in biologische productie. Ook kunnen risico’s ten aanzien van bovengenoemde punten zich voordoen in opslagruimtes of -kisten die eerder voor niet-biologische producten zijn gebruikt, of bij gebruik van installaties, machines, apparatuur en transportbanden bijvoorbeeld.

Stap 3: beschrijf voorzorgsmaatregelen

Beschrijf per risico de voorzorgsmaatregelen die u op uw bedrijf neemt, om deze risico’s te vermijden of om de kans dat ze optreden zo klein mogelijk te maken. De voorzorgsmaatregelen zijn gericht op procedure- en processtappen.

Voer bij inkoop van producten een ingangscontrole uit bij alle geleverde producten, bijvoorbeeld. Zijn de grondstoffen die zijn geleverd biologisch of toegestaan voor biologische productie? Is dit niet aantoonbaar toegestaan, dan kunt u deze grondstoffen niet gebruiken in de biologische productie.

Stap 4: registreer voorzorgsmaatregelen

Zorg voor een passende documentatie of registratie van deze voorzorgsmaatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het opstellen en implementeren van procedures en werkinstructies;
  • Het opleiden en bijscholen van uw medewerkers;
  • Het registreren en documenteren van uitgevoerde voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld registratie van de ingangscontrole, oogstregistratie, schoonmaak, etc.).

Voorbeeld: teken gecontroleerde leveringen af op de leverbon, zodat aantoonbaar is dat de ingangscontrole correct is uitgevoerd

Stap 5: evalueer uw risicobeheersplan

Een risicobeheersplan kan alleen goed functioneren als u regelmatig evalueert of het nog actueel is. Zijn er nieuwe processen gestart op het bedrijf? Zijn er wijzigingen in bestaande processen? Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Worden de voorzorgsmaatregelen in praktijk correct uitgevoerd, zijn ze nog steeds effectief? Is er een incident geweest of is er een afwijking geweest die er op wijst dat nog niet alle risico’s voldoende zijn afgedekt? Dan past u dit aan in het risicobeheersplan.

Pas versiebeheer toe op het risicobeheersplan, zodat u en uw medewerkers altijd met de meest recente versie van het risicobeheersplan werken.

Tijdens een inspectie beoordeel ik of de bedrijfsprocessen en risico’s die in het risicobeheersplan zijn opgenomen overeenkomen met wat ik tijdens de inspectie allemaal aantref.

Lees hoe landbouw inspecteur Amber het risicobeheersplan beoordeelt

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle