Mobile menu trigger

Import van buiten de EU? Certificaat voor invoer!

Ieder biologisch product dat u in de EU importeert, wordt begeleid door een controlecertificaat voor invoer van biologische producten in de Europese gemeenschap (in het Engels: certificate of inspection for import of products from organic production, afgekort het Certificaat voor Invoer of CVI (COI in het Engels). Het elektronische certificaat wordt e-COI genoemd. Het certificaat heeft een vaste lay-out (te zien in bijlage V, van de verordening 1235/2008). Het certificaat begeleidt de partij niet fysiek maar wordt door de importeur via TRACES bij de certificerende instantie van de exporteur aangevraagd. Overigens kunnen de exporteur in het derde land of de controle organisatie van de exporteur het e-COI ook initiëren. Het origineel wordt door de instantie gestuurd aan de Douane in het ontvangstland.
Sinds 2017 bent u verplicht gebruik te maken van het e-COI.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle