Mobile menu trigger

Certificaat voor Inspectie bij import van buiten lidstaten EU

Ieder biologisch product dat u in de EU importeert, wordt begeleid door een Certificaat voor inspectie (COI) van biologische producten in de Europese Gemeenschap. Het elektronische certificaat wordt e-COI genoemd. Het certificaat heeft een vaste lay-out. De lay-out en toelichting vindt u in de bijlage van de Verordening (EU) 2306/2021.

Het COI begeleidt de partij niet fysiek, maar wordt door de importeur via TRACES bij de certificerende instantie van de exporteur aangevraagd. Overigens kunnen de exporteur in het derde land of de controleorganisatie van de exporteur het e-COI ook initiëren. Sinds 2017 is het verplicht om gebruik te maken van het e-COI.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle