Mobile menu trigger

Certificeringsplicht

Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. De wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. De aanduiding 'biologisch' is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen, vastgelegd in de EU-Verordening 2018/848 en hieraan gelieerde productieregels.

Elk Nederlands bedrijf dat biologische landbouwproducten en levensmiddelen wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet door Skal Biocontrole gecertificeerd zijn. Dit heet de certificeringsplicht. Wanneer een niet-gecertificeerd bedrijf biologische producten in de handel brengt, attenderen wij hen op deze certificeringsplicht.

Wie vallen er buiten de certificeringsplicht van Skal Biocontrole?

Bedrijven die producten maken die geen onderdeel zijn van de biologische verordening. Skal Biocontrole certificeert bijvoorbeeld geen bedrijven die biologische kleding, schoonmaakmiddelen of make-up verwerken of verhandelen. Deze type producten zijn (nog) geen onderdeel van de Europese biologische regelgeving.

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven

Heeft u het idee dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hier niet voor is gecertificeerd terwijl dit wel zou moeten? Mail dan naar attenderingen@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle