Mobile menu trigger

Handelt u in biologische producten? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Verloop van de periodieke inspectie
- algemene informatie

  • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
  • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de voor uw bedrijf van toepassing zijnde administratieve onderdelen.
  • Vanuit de bevindingen uit de administratie beoordeelt de inspecteur de andere, voor uw bedrijf relevante bedrijfsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch) versiebeheer en ingangscontrole.
  • Naar gelang uw bedrijfsactiviteiten vindt er een rondgang plaats over uw bedrijf.
  • Het is altijd mogelijk dat de inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
  • De inspecteur schrijft tijdens het bezoek het inspectierapport en bespreekt dit met u als afronding van de inspectie.

Bereid de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Voorbereiden periodieke inspectie
- sector Handel

Massabalans

U bereidt vóór de inspectie twee massabalansen voor van biologische producten die u zelf uitkiest. Ga er hierbij van uit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. Klik hier voor een voorbeeld. U moet van de aankopen en verkopen van deze producten ook een aantal facturen kunnen tonen.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

Ook de volgende zaken heeft onze inspecteur van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle