Mobile menu trigger

Certificering

U wilt uw bedrijf biologisch laten certificeren. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

  • U zorgt ervoor dat uw bedrijf is ingericht op het verhandelen van biologische producten
  • Daarna kunt u het aanmeldformulier insturen
  • Skal Biocontrole plant een toelatingsonderzoek op uw bedrijf waarbij samen met u wordt nagegaan of uw bedrijf aan de eisen voor biologische handel voldoet.

Ter voorbereiding van het toelatingsonderzoek zijn de volgende zaken goed voorbereid of inzichtelijk voor de Skal-inspecteur:

  • De bedrijfsbeschrijving
  • Een kwaliteitsplan
  • Een procedure voor traceerbaarheid, inclusief voorbeeld van een massabalans
  • De Klachtenregistratie
  • Een voorbeeldfactuur met bio-aanduidingen
  • Kopieën van de bio-certificaten van uw leveranciers
  • Een voorbeeld van een biologisch etiket (alleen bij handel onder eigen naam)

Slaat u de biologische producten die u verhandelt ook zelf op? Dan bereidt u de volgende aanvullende zaken voor en maakt u inzichtelijk voor het toelatingsonderzoek:

Zodra Skal Biocontrole uw aanmeldformulier heeft ontvangen en gecontroleerd, bevestigen wij uw aanmelding en ontvangt u uw unieke Skal-nummer. Tevens ontvangt u een factuur voor de aanmelding en registratieprocedure. Op uw bedrijf volgt een toelatingsonderzoek. De Skal-inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische handel voldoet. Hij noteert de bevindingen in een rapport. Medewerkers van Skal Biocontrole beoordelen dit rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een bio-certificaat. Vanaf dat moment mag uw bedrijf biologische producten verhandelen en/of opslaan.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle