Mobiel menu trigger

Types afwijkingen

Gecertificeerde bedrijven hebben zich te houden aan de biologische voorwaarden. De Skal-inspecteur controleert dit. Als hij constateert dat uw bedrijf zich niet of onvoldoende aan bepaalde voorwaarden houdt, maakt hij hiervan een notitie. Skal-medewerkers besluiten of uw bedrijf een afwijking en/of een sanctie voor de overtreding krijgt. Wij kennen drie type afwijkingen:

  • Licht: een kleine afwijking die niet direct invloed heeft op het biologische product
  • Ernstig: een ernstige afwijking in het biologische bedrijfsproces waarbij de bio-regelgeving niet is nageleefd. Hoewel het bedrijfsproces verbeterd moet worden, is de bio-status van de producten niet in het geding.
  • Kritiek: het product of bedrijfsproces voldoet niet aan de eisen. De basisprincipes van de biologische (landbouw)productie worden geschonden. Het bedrijf kan worden gedecertificeerd.

Bij meerdere kritieke afwijkingen of herhaling van de kritieke afwijking wordt het bio-certificaat van het bedrijf ingetrokken.

Bedrijven moeten iedere afwijking corrigeren. Skal Biocontrole besluit hoeveel tijd een bedrijf hier voor krijgt. Wanneer de afwijking niet of onvoldoende is gecorrigeerd, verzwaren wij de mate van afwijking (‘licht’ wordt ‘ernstig’ en ‘ernstig’ wordt ‘kritiek’).

In sommige gevallen besluit Skal Biocontrole een certificatie tijdelijk op te schorten of in te trekken. Dit betekent dat een bedrijf gedurende een bepaalde periode geen biologische producten kan leveren. Bij ernstige zaken kan Skal Biocontrole besluiten via het tuchtgerecht een strafmaatregel op te laten leggen. Denk aan een berisping, geldboete of een verscherpt toezicht.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle