Mobile menu trigger

Transactiecertificaat

Bij handel buiten de Europese Unie voldoet uw bio-certificering door Skal. Sommige landen eisen aanvullend ook begeleidend exportcertificaat ofwel ‘Transactiecertificaat’.

De landen die om een Transactiecertificaat (TC) vragen zijn:

USA – Het transactiecertificaat toont dat het product gelijkwaardig is aan de USDA-NOP certificering die in Amerika de standaard is. Vanaf 19-03-2024 maakt de USDA gebruik van een digitale Organic Integrity Database. Voordat u een transactiecertificaat aanvraagt, gaat u zelf na bij uw final handler (de producent en/of verpakker) of deze geregistreerd is. Het NOP ID nummer van de final handler kunt u opzoeken in de OID. De Nederlandse bedrijven met NOP ID vindt u hier.
Voor final handlers in Nederland kan Skal deze registratie invoeren. Is de final handler in een ander EU land gevestigd? Dan voert de controle instantie van dit bedrijf de registratie in de Organic Integrity Database in. Skal kan geen transactiecertificaat voor de USA afgeven, indien de final handler niet in de Organic Integrity Database staan geregistreerd. Transactiecertificaten voor de USA kunnen niet met terugwerkende kracht worden afgegeven. U kunt via Mijn.Skal het transactiecertificaat aanvragen.

Korea – Het transactiecertificaat toont dat het product gelijkwaardig is aan de NAQS certificering die in Korea de standaard is.

Vanaf 01-01-2022 maakt Korea gebruik van een digitaal e-NAQS systeem. Voor producenten in Nederland kan Skal deze registratie in e-NAQS invoeren. Is de producent in een ander EU land gevestigd? Dan voert de controle instantie van deze producent deze registratie in het digitale e-NAQS systeem in. Vóórdat u een transactiecertificaat aanvraagt, gaat u zelf na bij uw producent of deze geregistreerd is.

Skal kan geen transactiecertificaat voor Korea afgeven, indien de producent niet in e-NAQS staat geregistreerd. U kunt op de normale wijze via Mijn Skal het transactiecertificaat aanvragen.

Zwitserland – voor handel met een bedrijf gevestigd in Zwitserland kan een kwartaaloverzicht van de leveringen worden afgegeven.

Groot Brittannië - voor handel met een bedrijf gevestigd in Groot Brittannië moet per 1 februari 2025 een COI meegestuurd worden.
Het COI is tegen die tijd beschikbaar via Mijn Skal.

Andere landen – wanneer een afnemer in een ander land buiten Europa vraagt om een partij begeleidend certificaat bestaat de mogelijkheid om hiervoor een transactiecertificaat aan te vragen.

Uw kunt een transactiecertificaat digitaal aanvragen via ons klantengebied Mijn Skal. Na akkoord ontvangt u van ons een digitaal certificaat. Voor Korea en Taiwan ontvangt u het papieren transactiecertificaat per post.

Een transactiecertificaat kunt u alleen in de volgende situaties aanvragen:

  • Uw bedrijf is gecertificeerd door Skal
  • Het betreffende product staat op de bijlage van uw bio-certificaat
  • Het product is geproduceerd of ingeklaard (vrijgemaakt voor het handelsverkeer) in de EU
  • Het product voldoet aan de voorwaarden van de vragenlijst op Mijn.Skal.nl.

Onderdeel van de aanvraag is de waarheidsgetrouw verklaring. Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden in de waarheidsgetrouw verklaring en maakt u toch gebruik van het TC, dan draagt u daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.

Voor een TC-aanvraag toont u de volgende informatie:

  • Bij een partij afkomstig van import: een door de douane gestempeld en getekend certificaat voor invoer en een certificaat waaruit blijkt dat de exporteur een geldige bio-certificering heeft voor het product.
  • Een inkoopfactuur van het product en een bio-certificaat waaruit blijkt dat het gaat om een biologisch gecertificeerd product.
  • Bij eigen productie: de inkoopfacturen van de grondstoffen waarmee het product is geproduceerd en het certificaat/certificaten waaruit blijkt dat de leverancier/leveranciers bio zijn gecertificeerd voor het geleverde.
  • Bij dienstverlenende productie: bewijs dat de productielocatie een bio-certificering heeft.
  • Een (proforma) verkoopfactuur overeenkomstig met de aanvraag voor het TC.

Voor de duidelijkheid: deze informatie hoeft u niet toe te voegen bij uw aanvraag voor een TC via Mijn.Skal.nl. U bent echter wel in staat deze informatie te leveren als Skal Biocontrole (de inspecteur of de beoordelaar van uw aanvraag) hiernaar vraagt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle