Mobiel menu trigger

Hoe beoordeelt een inspecteur de weidegang?

image

'Weidegang is een belangrijk onderdeel van de biologische wetgeving. En er zijn best wel eens vragen over. Daarom heb ik, Lynn van der Steuijt, inspecteur landbouw, een blog geschreven over waar ik op let als ik de weidegang inspecteer.'

'Ik beoordeel de weidegang aan de hand van verschillende criteria. Uiteraard check ik eerst of de dieren in de wei staan. Staan er dieren op stal? Dat kan als bijvoorbeeld de weers- en bodemomstandigheden het niet toelaten om te weiden. Zoals in de winterperiode. Het land is dan te nat en de temperatuur is te laag om de dieren weidegang aan te bieden. Ik ga tijdens de rondgang na hoe het klimaat buiten is en hoe de bodem erbij ligt. Dit beoordeel ik door een rondgang te maken over de percelen. Voldoen de weers- en/of bodemomstandigheden inderdaad niet, dan mogen de dieren op stal blijven.'

Ziek of te jong

'Een andere reden om dieren op stal te houden is als ze ziek zijn. In dat geval geldt, dat ook al zijn de weers- en bodemomstandigheden goed, de zieke dieren toch in de stal mogen staan. Als ze op stal staan kan de veehouder ze namelijk goed in de gaten houden en snel ingrijpen als dat nodig is.

In het inspectierapport noteer ik dat er dieren binnen staan en de reden waarom deze dieren geen weidegang krijgen.'

Stieren

'Wat niet mag - maar wat ik wel regelmatig tegenkom tijdens een inspectie - is dat mannelijke dieren in de stal staan. Als weers- en bodemomstandigheden het toelaten om te weiden, moeten deze mannelijke dieren ook gewoon toegang hebben tot weidegang. Zie ik dat deze dieren geen weidegang krijgen, dan noteer ik een afwijking. Er is een uitzondering, namelijk stieren. In plaats van het aanbieden van weidegang mag een veehouder voor hen een uitloop naast de stal realiseren. Vaak kiest een veehouder voor een uitloop omdat weidegang te gevaarlijk is, bijvoorbeeld als er een wandelpad door de weide heen loopt.'

Uitloop

'Stieren mogen dus zowel weidegang krijgen als een uitloop naast de stal. Ook varkens mogen gebruik maken van een uitloop. De meeste varkensbedrijven waar ik kom, hebben een verharde uitloop. Maar er zijn ook veehouders die een weide met modderpoel voor hun varkens hebben gemaakt. Als ik een varkensbedrijf bezoek, kijk ik niet alleen of varkens toegang krijgen tot een uitloop, maar bijvoorbeeld ook of de bezetting in de uitloop voldoet. Hiermee wordt het aantal varkens dat per uitloop/hok gehouden worden.'

Ophokplicht

'Kippen moeten ook altijd toegang hebben tot een uitloop. Maar nu even niet…vanwege de ophokplicht. Biologische kippen zijn daardoor al een hele tijd niet in de uitloop geweest. Als de ophokplicht wordt opgeheven, moeten de uitlopen weer voldoen aan de eisen en beschikbaar zijn voor pluimvee. Dan kom ik of één van mijn collega’s weer langs om te controleren of pluimvee weer toegang heeft tot de uitloop en of de uitloop voldoet aan de biologische wetgeving.'

Onverwachte controles

'Ik controleer tijdens de reguliere inspectie dus altijd of dieren toegang hebben tot weidegang of een uitloop. Maar: mijn collega-inspecteurs en ik voeren soms ook onverwachte controles uit op weidegang. Zorg ervoor dat als het kan, dieren toegang hebben tot weidegang. En niet alleen vanwege de inspecties.’

Meer weten over de regelgeving rondom weidegang en uitlopen? Kijk dan eens op onze website:
Regels voor rundvee
Regels voor varkens

Regels voor geiten en schapen

Regels voor pluimvee

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle