Mobiel menu trigger

Weideseizoen: toezicht op weidegang dieren gestart

image

In de biologische landbouw is weidegang of uitloop voor dieren een belangrijk uitgangspunt. Daarom voert Skal de komende tijd onaangekondigde inspecties uit om te controleren of de verplichte weidegang in de praktijk wordt gebracht.

Skal controleert 10% van de melkveehouders en geitenhouders extra specifiek op weidegang. In totaal worden er 150 onaangekondigde inspecties uitgevoerd op dit thema.

Verplicht

In de biologische landbouw is weidegang of uitloop voor dieren een belangrijk uitgangspunt. Biologisch melkvee heeft altijd toegang tot weidegrond, tenzij de bodem- of weersomstandigheden dit verhinderen of bij ziekte. Vanaf half mei moeten alle runderen weidegang hebben, inclusief het jongvee. Ook voor stieren geldt de verplichting dat ze weidegang of een uitloopmogelijkheid aangeboden krijgen. 

Uitloop pluimvee niet gecontroleerd

Als gevolg van de vogelgriep moeten biologische pluimveebedrijven hun dieren binnen houden. Zolang de ophokplicht geldt, kan er niet op het aanbieden van uitloopmogelijkheid worden gecontroleerd.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle