Mobiel menu trigger

Online biologische producten verkopen?

image

Dat betekent; uw webshop biologisch certificeren of registreren via Skal

Wellicht vraagt u zich af: ‘Registreren of certificeren van online verkoop van biologische producten? Moet dat ook? Het antwoord daarop is volmondig ja! In deze blog ga ik in op de EU-wet die er is voor biologische producten. En leg ik u uit waarom er voor uw online verkoop van biologische producten via een webshop ook een registratie- dan wel certificatieplicht geldt. Ook al doet u ‘niets’ met de producten.’

Mijn naam is Maikel van Riel en sinds 2016 ben ik werkzaam bij Skal Biocontrole als inspecteur Levensmiddelen. Dat betekent dat ik inspecties uitvoer bij bedrijven die te maken hebben met de biologische keten. Het gaat dan om verwerken, vervaardigen, handel, import en opslag van biologische producten. Ook inspecteer ik verkooppunten zoals supermarkt, bio-winkel, marktkraam, speciaal zaak en de online verkoop (webshops) van biologische producten aan consumenten.

Online biologisch verpakte producten ook aanmelden?

Als inspecteur ben ik dit jaar ook op stap om webshops te inspecteren, die online de verkoop van biologische producten aanbieden.

Regelmatig krijg ik dan een verbaasde reactie van de ondernemer. ‘Ik verkoop alleen maar door. Ik koop in, het product is verpakt en heeft een etiket met het biologische keurmerk er op. Waarom moet ik dan ook als online verkoper mij laten registreren bij Skal? Ik doe er verder niets mee! Waarom moet ik dan voldoen aan bepaalde voorwaarden?’

Voor uw online verkoop van biologische producten via een webshop geldt ook een registratie- dan wel certificatieplicht. Ook al doet u ‘niets’ met de producten.

Maikel van Riel, inspecteur

Als ik de ondernemer dan meeneem en uitleg hoe het zit rondom het biologische keurmerk, de EU-regelgeving rondom biologisch en het uiteindelijke doel: de betrouwbaarheid voor de consument, dan is het verhaal helder. De reden waarom Skal registreert, certificeert en toezicht houdt, heeft dan een kop en een staart, om het maar eens zo te zeggen.

Biologisch herkenbaar voor consument

In Europa ziet de consument op biologische producten het Europese keurmerk staan van biologisch. Herkenbaar voor de consument en ook wel het ‘groene blaadje’ genoemd. De regels die gelden voor biologische producten in Europa staan beschreven in de biologische EU-verordening.

Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie die door het Ministerie van LVVN is aangewezen voor het toezicht houden op de biologische keten in Nederland. Dit gebeurt via registratie, certificatie en toezicht houden. Op deze manier draagt Skal zorg voor een betrouwbaar Europees biologisch keurmerk binnen Nederland.

‘Waarom is het toezichthouden zo van belang?’, is dan de vraag. Als de consument een biologisch product koopt, en dit ook herkent aan het bio-keurmerk, dan weet de consument dat het ook een betrouwbaar biologisch product is. Het keurmerk (lees biologische keten) staat immers voor; continu onder toezicht. En precies dat gegeven, geeft de consument vertrouwen in het bio-keurmerk en de hele bio-keten!

Doordat u uw bedrijf registreert of certificeert, geeft u invulling aan betrouwbaar biologisch.

Registreren of certificeren van online verkoop

Of het gaat om registreren of certificeren, hangt onder andere af, van de omzet van de online verkoop.
U laat uw webshop registreren als:

  • De omzet van biologische producten kleiner of gelijk aan 50.000 euro,
  • én er alleen sprake is van verkoop van voorverpakte producten,
  • én er geen andere bio-activiteiten plaatsvinden.

Als webshopeigenaar heeft u een plicht om u door Skal te laten certificeren als:

  • De omzet van online verkoop meer dan 50.000 euro bedraagt;
  • U niet-voorverpakte producten verkoopt;
  • Producten onder eigen handelsnaam verkoopt;
  • U zelf ompakt en etiketteert;
  • Of als u naast detailhandel via internet nog andere, biologische activiteiten uitvoert.

Betrouwbaar biologisch

Doordat u uw bedrijf registreert of certificeert, geeft u invulling aan ‘betrouwbaar biologisch’. Bij registreren en certificeren gaat het niet slechts om een éénmalige administratieve handeling. Bij registreren vinden er regelmatig steekproeven plaats of een bedrijf nog steeds voldoet aan de bio-wetgeving. Bij certificeren gaat het toezicht op basis van jaarlijkse inspecties. En is de inspectie en bijbehorend rapport akkoord? Dan wordt het biologische certificaat weer voor één jaar verlegd.

Het doel van een inspectie is, dat ik als inspecteur inzicht krijgt in de bedrijfsvoering. Een inspectie levert bewijsvoering op in de vorm van harde gegevens. Deze gegevens bepalen of een bedrijf handelt in overeenstemming met de bio EU-verordening. En dat het bedrijf met recht het biologische keurmerk mag voeren.

Vragen tijdens biologische inspectie

Tijdens een inspectie speelt het uitvragen en informeren van een webshopeigenaar een grote rol. De hoofdvraag aan een webshopeigenaar voor een inspecteur is: ‘Als er een biologisch product is aangekocht, is het tijdens het hele proces dan ook biologisch gebleven en weer als biologisch doorverkocht?

De vragen die ik dan onder andere stel zijn: ‘Heeft u ingekocht bij gecertificeerde leveranciers? Ook stel ik vragen om te bepalen of het bedrijf voldoet aan de criteria voor registratie of certificatie. Zijn aangekochte producten gecertificeerd? Wat staat er op het etiket?

Het doel van een inspectie is dat ik als inspecteur inzicht krijg in de bedrijfsvoering.

Ook wil ik antwoorden krijgen op inspectievragen zoals: ‘Heeft u het product omverpakt naar een andere verpakking? Voldoet het etiket dan nog wel, dat op de nieuwe verpakking is aangebracht. Kunt u de verkoop koppelen aan uw inkoop, hoe is de traceerbaarheid in de hele keten? Ook de opslag komt aan de orde. Waar liggen de aangekochte producten opgeslagen. En zijn - als dit noodzakelijk is - de opslaglocaties ook bio-gecertificeerd?

En wat, als het product onder eigen naam (label) is geproduceerd. Heeft u daar dan ook een productregistratie voor ingediend? Want, dan wil ik weten wat er in het product zit. Wat staat er bijvoorbeeld op de verkoopfacturen? Zijn de ingrediënten ook bewijsbaar biologisch bijvoorbeeld. Of, voldoet het etiket aan de eisen vanuit de biologische EU-regelgeving.

De inspectie is ook geslaagd als de ondernemer het gevoel heeft: de inspectie valt mee, is logisch en zeker niet bedreigend!

Succesvolle inspectie

Een inspectie is voor mij succesvol als ik voldoende informatie heb verzameld en voldoende inzicht in de uitvoering van biologische activiteiten heb gekregen. Daarnaast is het zeker een succes als ik het gevoel krijg dat u als ondernemer beseft waar u mee bezig bent en hoe u er mee omgaat. Dat u weet dat de controle zijn waarde heeft en goed is. Vaak is dat ook gewoon zo.

Oftewel een geslaagde inspectie is voor mij tweeledig. Dit houdt in: inspectie is geslaagd als u het gevoel heeft: ‘Inspectie valt mee, is logisch en zeker niet bedreigend!’ En ik daarnaast het vertrouwen heb, dat er voldaan is aan de eisen, die gesteld zijn vanuit de biologische EU-verordening.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle