Mobile menu trigger

Fasering invoer certificatieplicht verkooppunten

image

Sinds januari 2021 geldt er een certificatieplicht voor verkooppunten. Inmiddels zijn de eerste winkelketens en zelfstandige winkels gecertificeerd. De eerste helft van 2021 stond met name in het teken van het informeren van verkooppunten over de certificatieplicht. Sinds juli vinden er ook oriënterende toezichtsinpspecties plaats bij verkooppunten. Het doel van deze oriëntatie is om een goed beeld te krijgen van de te certificeren winkels. De Skal-inspecteurs bezoeken winkelgebieden en inventariseren welke biologische producten er worden verkocht. Wanneer blijkt dat een verkooppunt certificatieplichtig is, wordt de winkelier hierover geïnformeerd. Supermarktketens en verkooppunten die zich nu nog niet hebben aangemeld, maar wél onder de certificatieplicht vallen, dienen dit alsnog te doen. De handhaving van de certificatieplicht start in het derde kwartaal van 2022 middels een daartoe opgestelde boetesystematiek.


Achtergronden certificatieplicht verkooppunten

Vanaf 2021 geeft Skal invulling aan de certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten zoals beschreven in de Europese regelgeving. Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, geldt deze nu ook voor verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijv. noten) en onverpakte verkoop.

Daarom krijgen nu ook supermarkten, speciaalzaken en marktkramen die dergelijke handelingen verrichten meer controle van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument.

Lees meer over de certificatieplicht voor verkooppunten. Direct weten of jouw verkooppunt certificatieplichtig is? Doe de certificatiecheck.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle