Mobile menu trigger

Brexit en bio

image

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2021 verlaten. Het VK is daarmee een ‘derde land’ geworden. Vanaf 1 februari is een overgangsperiode ingegaan die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht en onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Per 1 januari 2021 verandert het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Laat je niet verrassen. Want voor je het weet is het 1 januari 2021 en zijn de nieuwe regels een feit. Doe daarom de Brexit Impact Scan. Neem daarnaast contact op met uw handelspartner in het VK om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen.

Biologische handel

 • De Brexit betekent dat de handel vanuit het VK naar Nederland per 1 januari 2021 moet voldoen aan de biologische importeisen.
 • Handel van Nederland naar het VK wordt nu: export naar een derde land en moet worden begeleidt door een COI die aan de eisen van het VK voldoet.


Voor bedrijven is het belangrijk dat zij de relatief korte overgangsperiode benutten om hun voorbereidingen op Brexit voort te zetten.

Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, gaat er na de overgangsperiode sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK.

Juridische situatie bio ná overgangsperiode

Hoe ziet de juridische situatie op het gebied van biologische producten eruit ziet na de overgangsperiode?

 • Het certificaat dat door een controleorgaan in het VK is afgegeven voor een biologisch product, dat ná de overgangsperiode op de EU markt is gebracht, is niet meer geldig.
 • Voor biologische producten die vanuit het VK naar de EU worden geïmporteerd na de overgangsperiode, zijn de regels die zijn vastgelegd in artikel 45 van VO (EU) 2018/848 van kracht.
  Aanvullend aan de regels die zijn vastgelegd in bovenstaand artikel, kunnen biologische producten vanuit het VK geïmporteerd worden onder de overgangsregels van artikel 57 van VO (EU) 2018/848.
 • Biologische producten uit een ander derde land dan het VK, kunnen als biologisch geïmporteerd worden na de overgangsperiode.

  Dit is op basis van de certificaten die zijn afgegeven door de controleorganen die zijn erkend in overeenstemming met:
 • artikel 45 en 57 van VO (EU) 2018/848 voor het betreffende derde land,
 • inclusief erkende controleorganen in het VK.

Terugtrekkingsakkoord

Meer informatie over andere belangrijke onderdelen uit het terugtrekkingsakkoord vindt u uitgebreid op onze website , zoals:

 • Voedsel van niet-dierlijke origine & voorbeeld
 • Voedsel van dierlijke origine
 • Noord-Ierland & Brexit

Geen vrij verkeer van goederen en personen

Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is na de overgangsperiode niet meer van toepassing op het VK. Naarmate meer bekend wordt over de toekomstige relatie, kunnen bedrijven hierover informatie vinden op Brexitloket.nl en in de Brexit Impact Scan.

Neem daarnaast contact op met uw handelspartner in het VK om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle