Mobile menu trigger

Wijzigingen exportcertificaat VK vanaf eind 2023 (dit bericht is geupdatet)

image

Er is sprake van uitstel van de importcontroles in het VK. Het vorige uitstel was tot 1 juli 2022. Export zendingen van biologische goederen die van Nederland naar het VK worden verzonden, zouden vanaf dan moeten worden begeleid door een exportcertificaat dat aan de eisen van het VK voldoet. Dit is uitgesteld naar minimaal eind 2023. Lees hier meer informatie.

Export zendingen van biologische goederen die van Nederland naar het VK worden verzonden, moeten vanaf eind 2023 worden begeleid door een exportcertificaat dat aan de eisen van het VK voldoet. Dit exportcertificaat is tegen die tijd beschikbaar via het klantenportaal van Skal. Houdt hiervoor de website van Skal in de gaten.

Extra aandachtspunt hierbij is dat niet alle productcategorieën over en weer worden erkend. Dit kan consequenties hebben voor uw handelsstromen. Alleen biologische producten die in de EU worden geproduceerd of verwerkt mogen met verwijzing naar de Europese biologische status worden geëxporteerd naar het VK. Verpakken of etiketteren valt niet onder verwerking.

Producten die in de EU zijn geïmporteerd vanuit een derde land mogen dus niet zonder verdere verwerkingsstap worden geëxporteerd naar het VK met verwijzing naar de Europese biologische status.

Voorbeeld: Indien u biologische tarwe importeert vanuit China en dit product in de EU alleen verpakt en niet verwerkt, kunt u dit product niet als EU biologisch exporteren naar het VK.

Op de website van Skal vindt u aanvullende informatie over de handel met het VK sinds de Brexit.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle