Mobiel menu trigger

Nieuw: Skal inputlijst breidt uit met toegestane niet biologische diervoeders

image

De Skal inputlijst beperkte zich tot nu toe tot: meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg 'inputs'. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken.

Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften.

Leveranciers: Aanmelden producten voor de inputlijst vanaf februari 2022

Hebt een middel dat u als leverancier wilt aanmelden voor de Skal inputlijst? Vanaf februari 2022 is het mogelijk om bij FiBl niet-biologische (aanvullende) diervoeders en kuilvoeradditieven in te dienen. FiBL onderzoekt en bepaald of het ingediende middel ingezet mag worden in de biologische landbouw. Is de aanvraag goed gekeurd? Dan is dit middel na een update van de lijst terug te vinden in de Skal inputlijst. De lijst wordt meerdere keren per jaar gewijzigd.

Landbouwers: Opzoeken toegestane middelen in biologische landbouw

De gebruikers van middelen kunnen vanaf de zomer 2022 in de Skal inputlijst gaan zoeken of het gewenste product er ook tussen staat. In de handleiding op de website vindt u meer uitleg hierover.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle