Mobiel menu trigger

Start tweede inspectie bij hoog risico bedrijven

image

Skal voert momenteel inspecties uit bij bedrijven die dit jaar ingedeeld zijn in toezichtarrangement hoog. Bedrijven die in dit toezichtarrangement vallen worden twee keer per jaar geïnspecteerd.

Volgens de biologische verordening wordt 10% van de biologische bedrijven in toezichtarrangement hoog ingedeeld. Jaarlijks bepaalt Skal opnieuw met een berekening in welk toezichtarrangement een bedrijf wordt geplaatst.

Wat wordt er geïnspecteerd?

Omdat traceerbaarheid steeds belangrijker wordt binnen de biologische regelgeving, controleert de inspecteur tijdens deze tweede inspectie extra op dit onderdeel. Daarnaast kan de inspecteur tijdens deze tweede inspectie intensiever controleren op specifieke onderdelen van de biologische regelgeving.

Betrouwbaarheid biologisch product

Skal houdt toezicht op de hele biologische keten in Nederland door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren. Zo dragen we als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europees keurmerk.

Lees meer over de indeling in toezichtarrangementen

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle