Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening geeft ook de mogelijkheid om runderen en percelen gelijktijdig om te schakelen

image

De volgende vraag horen we vaak: ‘Gaat met het ingaan van de nieuwe bio-verordening de omschakelperiode voor alle runderen om naar 2 jaar? Het antwoord daarop is: ‘Nee, gelijktijdig omschakelen van runderen & perceel is een aanvullende optie, naast de huidige omschakelingsregelingen.’

De nieuwe EU bio-verordening die per 01-01-2022 ingaat, brengt een nieuwe mogelijkheid met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe optie in gekomen, die beschrijft dat runderen én percelen gelijktijdig kunnen omschakelen.

Kiest u, bij het intreden van de nieuwe bio-verordening, voor de optie om runderen en percelen gelijk om te schakelen? Dan houdt dit voor de dieren in dat hun omschakelperiode 2 jaar is. Voor voer betekent dit, dat in het eerste jaar 100 procent van eigen percelen mag komen.


De huidige situatie van omschakelen met runderen van gangbaar naar biologisch blijft gehandhaafd. Naast de extra optie die de nieuwe bio-verordening geeft per 01-01-2022.

Huidig en nieuw naast elkaar

De huidige situatie van omschakelen blijft gehandhaafd, naast de nieuwe eerder benoemde optie. Voor vleesrunderen is de omschakelperiode in de huidige situatie 12 maanden. De omschakelperiode bij melkvee is 6 maanden, daarna mag u de melk biologisch afzetten.

Meer informatie over wijzigingen nieuwe bio-verordening

Skal en Bionext hebben tijdens de Biokennisweek een presentatie gegeven over de wijzigingen in de nieuwe bio-verordening die gelden voor de biologische rundveehouderij. Link naar de presentatie. In de loop van dit jaar informeren wij u verder over de wijzigingen in de biologische verordeningen via de bekende communicatiekanalenkanalen.

Informatie over de nieuwe bio verordening voor alle sectoren, zie wetgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle