Mobile menu trigger

Column Directeur Skal jaarafsluiting

image

Dit jaar is er bij Skal en in de sector hard gewerkt aan alle voorbereiding op de implementatie van de nieuwe biologische verordening. Hoewel deze verordening al sinds april 2018 bekend is, zijn er dit jaar toch veel nieuwe invullingen en aanvullingen gekomen op de basisverordening die al in 2018 gepubliceerd was. Hoewel er in grote lijnen veel hetzelfde blijft is er een aantal veranderingen die er uitspringen en waar ik even bij stil wil staan.

Ten eerste wordt de controle op de hele biologische keten uitgebreid met de certificering en toezicht op de verkooppunten aan de consument. Gezien de toenemende belangstelling van de consument voor biologische producten is het belangrijk dat de supermarkten meewerken aan de certificering om de verkoop van de populaire onverpakte biologische producten als pompoen en gember te kunnen continueren. Vanuit LNV en Skal gaan wij er vanuit dat de supermarkten hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen, zeker gezien de duurzaamheidsdoelstellingen waar zij zich voor hard maken in de communicatie naar de consumenten. In februari zal Skal de controle opstarten en de bedrijven zo goed mogelijk informeren over de juiste invulling van de certificering.

Om het vertrouwen van de consument te behouden en een gelijk speelveld te behouden voor de bedrijven in de biologische productie in Europa en in derde landen, worden de importcontroles verscherpt. Helaas is de wijze waarop dit gebeurt nog niet helemaal duidelijk, en zal pas in de loop van januari duidelijkheid vanuit de Europese Commissie komen op welke product- en landencombinaties extra materiële controles zullen worden uitgevoerd. Door de inzet van LNV, NVWA en Skal, is het gelukt om op tijd alle gegevens over de verplichte controlepunten in TRACES ingevoerd te krijgen. Ook de instructie voor het invullen van het COI is nu duidelijk en binnenkort zal de Commissie deze toelichting op haar website publiceren. We houden de sector hier op aangesloten, men kan info vinden op onze website. Toch zal het de alertheid en medewerking vragen van iedereen; exporteurs, importeurs, Douane en de NVWA, om te zorgen dat de implementatie van de nieuwe TRACES module voor import door DG Santé zo soepel mogelijk verloopt.

De risicogerichte controles zullen in 2022 op een herijkt risicomodel plaatsvinden. In 2022 zal nu ook de risico-categorie laag geïntroduceerd worden, waarbij deze bedrijven nog slechts één keer in de 24 maanden een fysieke inspectie ontvangen. Ook de risicocriteria voor de hoog risicocategorie zijn uitgebreid op basis van de nieuwe bio-verordening. Aan het begin van het jaar zullen alle bedrijven die niet in de categorie verkoop aan consument vallen communicatie vanuit Skal ontvangen over de indeling van hun bedrijf in hoog, normaal of laag risico.

Hoewel er hard gewerkt is om alle toelichtingen en uitleg van de nieuwe productievoorschriften klaar te krijgen voor 2022, is het nog niet gelukt om alle onduidelijkheden op te lossen. Daarom heeft Skal met LNV de afspraak gemaakt dat daar waar nog niet afgeronde besluitvorming en/of interpretaties bestaan, Skal de voorwaarden zal hanteren zoals deze golden in 2021. Zodra de invullingen allemaal zijn uitgekristalliseerd en gecommuniceerd, zal er dan een redelijke implementatie termijn gehanteerd worden.

Ik hoop op deze wijze een mooie opmaat naar het nieuwe jaar te hebben gegeven. Ik wil hierbij alle medewerkers van LNV, NVWA, Bionext, die heel hard hebben gewerkt om de implementatie van de nieuwe bio-verordening zo soepel mogelijk te laten verlopen, hartelijk danken voor hun geweldige inzet in 2021. Samen met het Bestuur, de Adviesraad en het management van Skal zullen we er ook in 2022 weer alles op alles zetten om bedrijven adequaat te informeren en de dienstverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen. Ik wil iedereen prettige feestdagen wensen en vooral een gezond 2022.

Nicolette Klijnhout-Klijn, Directeur Skal Biocontrole, 23 december 2021.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle