Mobiel menu trigger

Skal actualiseert risicomodel vanaf 2022

image

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe biologische verordening (EU) Nr. 2018/848. Deze verordening stelt dat alle controle organisaties, waaronder ook Skal Biocontrole, verplicht zijn bedrijven te beoordelen op basis van de risico’s die binnen hun processen heersen. Er zijn risicofactoren vastgesteld die bestaan uit de minimale verplichte factoren, zoals benoemd binnen verordening (EU) 2018/848. De risicofactoren zijn in te delen in de volgende categorieën:

1. Het type, de structuur en de omvang van de exploitant
2. Hoe lang is de exploitant al actief met biologische processen en/of producten
3. De NC-historie van het bedrijf (afwijkingen tijdens inspecties)
4. Producten
5. Vermenging en/of verontreiniging; biologisch en gangbaar
6. Afgifte van ontheffingen

Binnen deze categorieën scoren exploitanten punten op verschillende onderdelen, de zogeheten risicoanalyse. Deze puntenaantallen worden opgeteld. De totaalscore bepaalt in welk toezichtarrangement een exploitant wordt geplaatst. Skal kent vanaf 1 januari 2022 vier verschillende toezichtarrangementen; Hoog, Normaal, Laag en Verkooppunten, waarbij arrangement Laag nieuw is ten opzichte van 2021. Indeling in toezichtarrangement Verkooppunten is niet gebaseerd op bovenstaand model. De verschillende toezichtarrangementen kennen verschillen in de inspectiefrequentie, jaarbijdragen en jaarlijkse kosten. De indeling van een bedrijf in toezichtarrangement Hoog, Normaal of Laag is geen waardeoordeel; het gaat over processen en producten die in het biologische traject bepaalde risico’s vormen. Lees hier meer over het risicomodel.

De tarieven die horen bij de verschillende toezichtarrangementen worden in januari 2022 gepubliceerd. Begin 2022 worden bedrijven geïnformeerd over in welk toezichtarrangement ze zijn ingedeeld.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle