Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening

Maak uw selectie hieronder. Check deze pagina regelmatig voor nieuwe berichten en toegevoegde sectoren.

Pluimvee Varkens Herbivoren Gewassen Vervaardigen Opslag Import en Export Algemeen Overige diersoorten Vraag & Antwoord
Nieuwe bio-verordening

Gewassen

13-07-2021

Geen ontheffing voor parallelproductie grasland

Tot eind 2021 mochten bedrijven gangbare en biologische percelen grasland naast elkaar hebben liggen als het grasland alleen voor beweiding werd gebruikt. Vanaf 01-01-2022 is dit niet meer toegestaan.

image
Nieuwe bio-verordening

Gewassen

13-07-2021

Hulpstoffen zijn toegestaan als onderdeel van een gewasbeschermingsmiddel

Gewasbeschermingsmiddelen moeten beoordeeld worden op hun werkzame stoffen

image
Nieuwe bio-verordening

Vervaardigen

13-07-2021

Gebruik van aroma’s in biologische voedingsmiddelen

Grote wijziging aangaande aroma's geëtiketteerd volgens artikel 16 lid 5 en 6....

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

04-06-2021

Verplaatsen van mobiele pluimveestallen ten behoeve van beschikbaarheid begroeiing

Er moet begroeiing beschikbaar blijven tijdens productiecyclus.

image
Nieuwe bio-verordening

Gewassen

27-05-2021

Vruchtwisseling met leguminosen en groenbemesters verplicht

Het gebruik van leguminosen en groenbemesters is voor alle teelten verplicht.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

25-05-2021

Percentage voer uit regio is minimaal 30%

Skal definieert regio als de EU.

image
Nieuwe bio-verordening

Gewassen

25-05-2021

Overblijvende gewassen in 5 jaar omschakelen

Een bedrijf met overblijvende gewassen moet binnen 5 jaar alle percelen met hetzelfde gewas biologisch gecertificeerd hebben.

image
Nieuwe bio-verordening

Gewassen

25-05-2021

Thermische processen toegestaan

Voor het beheer van plaagorganismen en onkruid zijn thermische processen toegestaan.

image
Nieuwe bio-verordening

Varkens

14-05-2021

Nestbouwmateriaal voor zeugen verplicht

Vanaf 01-01-2022 moet een zeug in het kraamhok enkele dagen vóór het werpen nestbouwmateriaal aangeboden krijgen.

image
Nieuwe bio-verordening

Varkens

14-05-2021

Gelten vallen officieel onder categorie mestvarkens

Gelten vallen officieel onder categorie mestvarkens

image
Nieuwe bio-verordening

Varkens

14-05-2021

Gewicht kleinste categorie varkens verruimd naar 35 kg

Gewicht kleinste categorie varkens verruimd naar 35 kg

image
Nieuwe bio-verordening

Varkens

14-05-2021

Aantrekkelijke openluchtruimten

Openluchtruimten moeten aantrekkelijk zijn voor varkens.

image
< 1 ... 5 6 7
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle