Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening | Pluimvee

Maak uw selectie hieronder. Check deze pagina regelmatig voor nieuwe berichten en toegevoegde sectoren.

Pluimvee Varkens Herbivoren Gewassen Vervaardigen Opslag Import en Export Algemeen Overige diersoorten Vraag & Antwoord
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-12-2021

Eisen aan etagesystemen bij kippen 

Etagesystemen mogen gebruikt worden voor alle soorten Gallus gallus, behalve mestpluimvee. De systemen moeten aan de volgende eisen voldoen: <br /> <br /> Etagesy...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

02-12-2021

Overgangsbepalingen voor pluimveebedrijven

Voor een aantal normen zijn overgangsbepalingen van toepassing. Bedrijven krijgen dan wat langer de tijd om aan een bepaalde norm te voldoen.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

15-11-2021

Omschakelen van ouderdieren

Wanneer er geen biologische kuikens beschikbaar zijn om als ouderdieren op te groeien, mag er een ontheffing worden verleend om gangbare kuikens op te zetten.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-11-2021

Omschakelen van opfokhennen

Niet-biologische kuikens ouder dan 3 dagen en opgroeiend tot leghen kunnen niet omgeschakeld worden.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Zitstokken en/of verhoogde zitniveaus opfokhennen

Voor zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide geldt: minimaal 10 cm zitstok per vogel of minimaal 100 cm2 verhoogd zitniveau per v...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Leeftijd waarop pluimvee toegang tot uitloop moet krijgen

Pluimvee moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, als dit praktisch haalbaar is en wanneer de fysiologische en fysieke omstandigheden dit toelaten,...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-09-2021

Loopplanken voor hoger gelegen uitloopopeningen

Bij pluimveestallen met hoger gelegen uitloopopeningen zijn er voor de dieren altijd loopplanken.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-09-2021

Aanvulling rantsoen met ruwvoer

Bij een ophokplicht of als de uitloop door bijvoorbeeld langdurige sneeuw of zeer droge weersomstandigheden weinig voer te bieden heeft, moet het rant...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Uitloop pluimvee: afstand naar luiken

De nieuwe verordening stelt een maximum aan de afstand van de dichtstbijzijnde stalopening naar het verste punt van de uitloop.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Uitloop pluimvee: inrichting en compartimentering

In de nieuwe wetgeving zijn de vereisten aan de uitloop duidelijker vastgelegd

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Nieuwe normen voor leghanen

Recentelijk zijn de normen voor leghanen gelijkgetrokken met die voor opfokhennen en vastgelegd in de Skal-normen (R22). Leghanen kunnen nu ook conform deze normen gecertificeerd worden.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

09-09-2021

Percentage omschakelingsvoer in het rantsoen

Met ingang van 1 januari 2022 mag een biologisch bedrijf nog maximaal 25% van het rantsoen uit omschakelingsvoer* laten bestaan (is tot die datum maximaal 30%).

image
1 2 >
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle