Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening

Maak uw selectie hieronder. Check deze pagina regelmatig voor nieuwe berichten en toegevoegde sectoren.

Pluimvee Varkens Herbivoren Gewassen Vervaardigen Algemeen Overige diersoorten
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Zitstokken en/of verhoogde zitniveaus opfokhennen

Voor zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide geldt: minimaal 10 cm zitstok per vogel of minimaal 100 cm2 verhoogd zitniveau per v...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Leeftijd waarop pluimvee toegang tot uitloop moet krijgen

Pluimvee moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, als dit praktisch haalbaar is en wanneer de fysiologische en fysieke omstandigheden dit toelaten,...

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

30-09-2021

Wijzigingen voor additieven in diervoeders en levensmiddelen

De nieuwe lijsten voor het gebruik van diervoeder- en levensmiddelenadditieven bevatten een aantal wijzigingen.

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

30-09-2021

Wijzigingen voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen

De nieuwe lijsten voor toegestane schoonmaak- en desinfectiemiddelen bevatten een aantal wijzigingen.

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

30-09-2021

Wijzigingen voor gewasbescherming en bemesting

De nieuwe lijsten voor wel en niet toegestane gewasbescherming en bemesting bevatten een aantal wijzigingen.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-09-2021

Loopplanken voor hoger gelegen uitloopopeningen

Bij pluimveestallen met hoger gelegen uitloopopeningen zijn er voor de dieren altijd loopplanken.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-09-2021

Aanvulling rantsoen met ruwvoer

Bij een ophokplicht of als de uitloop door bijvoorbeeld langdurige sneeuw of zeer droge weersomstandigheden weinig voer te bieden heeft, moet het rant...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Uitloop pluimvee: afstand naar luiken

De nieuwe verordening stelt een maximum aan de afstand van de dichtstbijzijnde stalopening naar het verste punt van de uitloop.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Uitloop pluimvee: inrichting en compartimentering

In de nieuwe wetgeving zijn de vereisten aan de uitloop duidelijker vastgelegd

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

26-09-2021

Nieuwe normen voor leghanen

Recentelijk zijn de normen voor leghanen gelijkgetrokken met die voor opfokhennen en vastgelegd in de Skal-normen (R22). Leghanen kunnen nu ook conform deze normen gecertificeerd worden.

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

13-09-2021

Kleine aanpassingen in het gebruik van EU-bio-logo

De regels voor het gebruik van het EU-bio-logo (het groene blaadje) zijn aangescherpt en verduidelijkt.

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

13-09-2021

Uitbreiding van wat er wel en niet onder de bio-verordening valt

De Europese Verordening voor biologische productie is uitgebreid met diverse nieuwe producten en kan nog verder worden aangevuld.

image
1 2 3 ... 6 >
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle