Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening

Maak uw selectie hieronder. Check deze pagina regelmatig voor nieuwe berichten en toegevoegde sectoren.

Pluimvee Varkens Herbivoren Gewassen Vervaardigen Opslag Import en Export Algemeen Overige diersoorten Vraag & Antwoord
Nieuwe bio-verordening

Vraag & Antwoord

20-01-2022

Vraag & Antwoord - Import & Export

Veel gestelde vragen voor import en export en de antwoorden.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-12-2021

Eisen aan etagesystemen bij kippen 

Etagesystemen mogen gebruikt worden voor alle soorten Gallus gallus, behalve mestpluimvee. De systemen moeten aan de volgende eisen voldoen: <br /> <br /> Etagesy...

image
Nieuwe bio-verordening

Import en Export

23-12-2021

Wijzigingen in TRACES m.b.t. het COI

Nieuw model van het COI geïntroduceerd in TRACES

image
Nieuwe bio-verordening

Import en Export

23-12-2021

Bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen en diervoeder

Veranderingen in het COI

image
Nieuwe bio-verordening

Import en Export

23-12-2021

Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor fytosanitaire producten of levensmiddelen/ diervoeders

Veranderingen in het COI

image
Nieuwe bio-verordening

Import en Export

23-12-2021

Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor veterinaire producten

Veranderingen in het COI

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Redenen voor de-certificatie

Redenen voor de-certificatie van een product

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Officieel onderzoek bij vermoedens van niet-naleving

De nieuwe verordening legt vast hoe het controleorgaan dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving. Het controleorgaan verri...

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Controle en vervolgstappen bij vermoedens van niet-naleving

De procedurele stappen bij een vermoeden van niet-toegelaten producten of stoffen

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Handelwijze bij vermoedens van niet-naleving

De nieuwe verordening legt vast hoe een exploitant dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving, vanwege de vondst van niet t...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

02-12-2021

Overgangsbepalingen voor pluimveebedrijven

Voor een aantal normen zijn overgangsbepalingen van toepassing. Bedrijven krijgen dan wat langer de tijd om aan een bepaalde norm te voldoen.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

15-11-2021

Omschakelen van ouderdieren

Wanneer er geen biologische kuikens beschikbaar zijn om als ouderdieren op te groeien, mag er een ontheffing worden verleend om gangbare kuikens op te zetten.

image
1 2 3 ... 7 >
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle