Mobile menu trigger

Nieuwe bio-verordening

Maak uw selectie hieronder. Check deze pagina regelmatig voor nieuwe berichten en toegevoegde sectoren.

Pluimvee Varkens Herbivoren Gewassen Vervaardigen Opslag Import en Export Algemeen Overige diersoorten Vraag & Antwoord
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

30-12-2021

Eisen aan etagesystemen bij kippen 

Etagesystemen mogen gebruikt worden voor alle soorten Gallus gallus, behalve mestpluimvee. De systemen moeten aan de volgende eisen voldoen: <br /> <br /> Etagesy...

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Redenen voor de-certificatie

Redenen voor de-certificatie van een product

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Officieel onderzoek bij vermoedens van niet-naleving

De nieuwe verordening legt vast hoe het controleorgaan dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving. Het controleorgaan verri...

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Controle en vervolgstappen bij vermoedens van niet-naleving

De procedurele stappen bij een vermoeden van niet-toegelaten producten of stoffen

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

06-12-2021

Handelwijze bij vermoedens van niet-naleving

De nieuwe verordening legt vast hoe een exploitant dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving, vanwege de vondst van niet t...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

02-12-2021

Overgangsbepalingen voor pluimveebedrijven

Voor een aantal normen zijn overgangsbepalingen van toepassing. Bedrijven krijgen dan wat langer de tijd om aan een bepaalde norm te voldoen.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

15-11-2021

Omschakelen van ouderdieren

Wanneer er geen biologische kuikens beschikbaar zijn om als ouderdieren op te groeien, mag er een ontheffing worden verleend om gangbare kuikens op te zetten.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-11-2021

Omschakelen van opfokhennen

Niet-biologische kuikens ouder dan 3 dagen en opgroeiend tot leghen kunnen niet omgeschakeld worden.

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Zitstokken en/of verhoogde zitniveaus opfokhennen

Voor zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide geldt: minimaal 10 cm zitstok per vogel of minimaal 100 cm2 verhoogd zitniveau per v...

image
Nieuwe bio-verordening

Pluimvee

12-10-2021

Leeftijd waarop pluimvee toegang tot uitloop moet krijgen

Pluimvee moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, als dit praktisch haalbaar is en wanneer de fysiologische en fysieke omstandigheden dit toelaten,...

image
Nieuwe bio-verordening

Algemeen

30-09-2021

Wijzigingen voor additieven in diervoeders en levensmiddelen

De nieuwe lijsten voor het gebruik van diervoeder- en levensmiddelenadditieven bevatten een aantal wijzigingen.

image
Nieuwe bio-verordening

Opslag

30-09-2021

Wijzigingen voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen

De nieuwe lijsten voor toegestane schoonmaak- en desinfectiemiddelen bevatten een aantal wijzigingen.

image
1 2 3 ... 7 >
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle