Mobile menu trigger

Aantrekkelijke openluchtruimten

Openluchtruimten moeten aantrekkelijk zijn, toegang tot beschutting bieden en tevens middelen bieden waarmee varkens hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren.

In de meeste uitlopen is beschutting gegeven door de stal. Middelen waarmee varkens hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren zijn bijvoorbeeld water, of schaduw. Er zijn geen grenzen gesteld aan de creativiteit van de varkenshouder.

Wettekst: 2020/464 Artikel 12

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle