Mobiel menu trigger

Hoe word je inspecteur landbouw bij Skal?

image

'Als inspecteur bezoek je veel verschillende bedrijven. Een goede opleiding is dan natuurlijk heel belangrijk. Ik ben Lynn van der Steuijt en werk sinds augustus 2021 als inspecteur landbouw bij Skal. In deze blog vertel ik iets over de opleiding tot landbouwinspecteur.'

'Bij Skal werken enthousiaste mensen. Ieder team binnen Skal heeft zo zijn eigen kwaliteiten. En al deze teams samen zetten zich in voor een betrouwbaar biologisch product voor de consument.

Eén van die teams binnen Skal is team Inspectie Landbouw & VaC, oftewel de landbouwinspecteurs. De landbouwinspecteurs voeren inspecties uit bij landbouwbedrijven, zowel teeltbedrijven als veeteeltbedrijven. De inspecties vinden bijvoorbeeld plaats bij varkensbedrijven, glastuinbouwbedrijven, opkweekbedrijven, pluimveebedrijven, akkerbouwbedrijven en melkveehouderijbedrijven.'

Doordat je als inspecteur zoveel verschillende bedrijven bezoekt, is een goede opleiding natuurlijk heel belangrijk. Ik ben Lynn van der Steuijt en werk sinds augustus 2021 als inspecteur landbouw bij Skal. In deze blog vertel ik iets over de opleiding tot landbouwinspecteur.'

Juiste competenties

'Het begint allemaal al bij het solliciteren. Tijdens het sollicitatieproces wordt gekeken of je de juiste competenties bezit om inspecteur te kunnen worden. Denk aan competenties als zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk dat je zelfredzaam en zelfstandig bent, omdat je als inspecteur altijd alleen op pad bent.'

Kennismaken

'Als je aangenomen wordt dan begint de opleiding tot inspecteur. De eerste week bestaat vooral uit het leren kennen van de organisatie en het kennismaken met collega’s van zowel kantoor als de buitendienst- de andere inspecteurs.'

'Per inspecteur verschilt het hoe lang de opleiding duurt. Dit is afhankelijk van of je al opleidingen in de veeteelt- of teeltsector hebt gevolgd of werkervaring hebt in deze sectoren.'

Opleiding

'Iedere nieuwe inspecteur krijgt een uitrusting mee voor onderweg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto om naar inspecties toe kunnen gaan (je kunt echt niet zonder!), een tas voor monsternames, een laptop en een telefoon. Zodra je dit allemaal ontvangen hebt, kan de opleiding in de praktijk gaan starten. Het praktijkgedeelte vond ik zelf het leukste deel van de opleiding. Per inspecteur verschilt het hoe lang de opleiding duurt. Dit is afhankelijk van of je al opleidingen in de veeteelt- of teeltsector hebt gevolgd of werkervaring in deze sectoren hebt. Bij mij duurde de opleiding voor veeteelt ongeveer 3 maanden. De teeltopleiding duurde bij mij iets langer.'

Mentor

'Als nieuwe inspecteur krijg je een mentor aangewezen. De mentor neemt je mee tijdens zijn of haar eigen inspecties. Aan het begin van het meelopen zul je vooral meekijken. Zo leer je wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren van een inspectie. Zodra je mentor en jij het gevoel hebben dat het kwartje begint te vallen, dan krijg je wat meer verantwoordelijkheid tijdens inspecties. Je maakt bijvoorbeeld het rapport op of voert het gesprek en stelt vragen aan de exploitant. Als je door hebt hoe een inspectie uitgevoerd moet worden dan krijg je de kans om de inspectie zelf uit te voeren, in het bijzijn van je mentor. De mentor blijft in deze periode verantwoordelijk voor de inspectie en kijkt de opgemaakte rapporten altijd nog een keer na.'

Autoriseren

'Er komt een moment in je opleiding dat je voldoende kennis en vaardigheden bezit om zelf op pad te kunnen gaan. Dat is het moment waarop je geautoriseerd kunt worden. Autoriseren betekent dat getoetst wordt of je alle vaardigheden bezit om alleen inspecties te kunnen uitvoeren. Een ervaren inspecteur voert de autorisatie uit. Tijdens de autorisatie voer je zelf de gehele inspectie uit bij een bedrijf en stelt de ervaren inspecteur een autorisatierapport op. Na het uitvoeren van de autorisatie wordt het autorisatierapport besproken. Als daar een positief resultaat uit komt dan ben je bevoegd om zelf op pad te gaan.'

Intervisie

'Ook nadat inspecteurs geautoriseerd zijn wordt er door het jaar heen getoetst hoe alle inspecteurs de inspecties uitvoeren. Zo’n toetsing word ook wel intervisie genoemd. Hieruit volgt een verslag/rapport hoe de inspecteur inspecties uitvoert. Hierin staat wat er heel goed gaat en waar bijvoorbeeld nog verbeterpunten liggen.'

'Het is belangrijk dat je zelfredzaam en zelfstandig bent, omdat je als inspecteur altijd alleen op pad bent.'

Team Afgifte Certificaten

'Als een inspecteur er tijdens een inspectie toch niet helemaal uit komt, is daar altijd nog Team Afgifte Certificaten. Zij zijn bereikbaar om vragen te beantwoorden. Team Afgifte Certificaten is ook het team dat alle rapporten die inspecteurs maken nakijkt. Pas als zij het inspectierapport hebben nagekeken kan er een certificaat worden afgegeven aan het bedrijf. Met dit certificaat mag het bedrijf de biologische producten verkopen en kan de consument erop vertrouwen dat het biologisch product dat zij kopen gecontroleerd is door Skal en voldoet aan de biologische wetgeving.'

Enthousiast geworden?

Ben je na het lezen van dit blog enthousiast of nieuwsgierig geworden naar de functie van inspecteur landbouw? Twijfel dan niet en kijk eens bij onze openstaande vacatures: https://www.skal.nl/vacatures

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle