Mobile menu trigger

Archief Skal reglementen en bio-wetgeving

Statuten (R01)
Statuten 2003
Statuten 2009

Reglementen certificatie en toezicht (R11)
Reglement certificatie en toezicht 2017
Reglement certificatie en toezicht 2021
Reglement certificatie en toezicht 2023

Reglementen sanctie (R14)
Reglement sanctie 2009

Reglementen bijdrage (R15)
Reglement bijdrage 2018
Reglement bijdrage 2020
Reglement bijdrage 2021

Tarievenbladen (R16)
Tarievenblad 2020
Tarievenblad 2021
Tarievenblad 2022

Tarievenblad 2023

Reglementen bezwaar (R17)
Reglement bezwaar 2021

Skal normen (R22)
Skal normen 2016

Reglementen ontheffingen (R23)
Reglement ontheffingen 2017

Archief bio-verordening

Hieronder vindt u de bio-wetgeving van voor 2022:

 • Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving
 • Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering
  Met daarin de bijlagen:
  Bijlage I: Toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen
  Bijlage II: Toegestane gewasbeschermingsmiddelen
  Bijlage III: Huisvesting dieren: o.a. minimum oppervlaktes per diersoort
  Bijlage IV: Maximum aantal dieren per hectare
  Bijlage V: Toegestane voedermiddelen
  Bijlage VI: Toevoegingsmiddelen voor diervoeders
  Bijlage VII: Toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  Bijlage VIII: Additieven en technische hulpstoffen
  Bijlage IX: Niet-biologische agrarische ingrediënten

Import wetgeving en guidelines

Recente reglementen

De meest recente reglementen staan op de pagina wetgeving

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle