Mobiel menu trigger

Gaat u verhuizen? Verandert u de naam van uw bedrijf? Of verandert er iets anders aan uw bedrijfsgegevens? Informeer ons dan zo snel mogelijk via een e-mail aan de medewerkers landbouw of een e-mail aan bereiding (inclusief. handel, opslag, import, eerst geadresseerde).

Waarom is het van belang dat u ons direct op de hoogte brengt? De wijzigingen of het ontstaan van situaties die direct verband (kunnen) invloed hebben met het al dan niet voldoen aan de gestelde eisen voor biologische bedrijven. Denk aan wijziging in de rechtsvorm, tenaamstelling, statutaire zetel en plaats van de vestiging van het bedrijf. Wij stellen vast of een aanvullende inspectie noodzakelijk is en stellen u daarvan op de hoogte.
Landbouwbedrijven kunnen ons mailen via landbouw@skal.nl. Alle andere bedrijven via bereiding@skal.nl.

Let erop dat u vestigingen (inclusief gehuurde opslaglocaties) eerst op laat nemen in het handelsregister van de KvK. Pas nadat de (neven)locaties zijn opgenomen in het handelsregister kunnen wij er een inspectie uitvoeren. En wees u ervan bewust dat er pas activiteiten met biologische producten uitgevoerd mogen worden nadat de nieuwe locatie is gecertificeerd.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle