Mobile menu trigger

Verklaring klein biologisch bedrijf

Ook in 2023 kunnen kleine 100% biologische bedrijven weer gebruik maken van een gereduceerd tarief inzake de jaarbijdrage.
Om in aanmerking te komen, moeten exploitanten voldoen aan twee voorwaarden:

  • de biologische omzet over het vorige boekjaar (2022) is aantoonbaar €50.000 of lager, èn:
  • het bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor gangbare producten.


Let op: als een bedrijf daarvoor in aanmerking komt, moet elk jaar opnieuw verklaard worden dat aan de voorwaarden wordt voldaan (de situatie kan immers wijzigen). Het speciale tarief voor 2023 kan online worden aangevraagd via Mijn.Skal.nl.

Uitzonderingen

Als een bedrijf in 2023 in de doelgroep/risicoclassificatie hoog valt of in de doelgroep verkoop aan consumenten, vervalt deze verklaring. De risicoclassificatie wordt jaarlijks bepaald zoals beschreven in het Skal-reglement certificatie en toezicht (R11).

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle