Mobile menu trigger

Toezichtarrangement Laag

Toezichtarrangement Laag kent een lagere inspectiefrequentie dan toezichtarrangement Normaal. De indeling in Laag houdt in dat de exploitant niet elk jaar een periodieke inspectie krijgt, maar eens in de twee jaar. Een exploitant dient echter wel elk jaar de registratie van processen en administratie op orde te hebben. De Skal inspecteur zal tijdens de inspectie de gegevens van de twee jaar ervoor opvragen en controleren. Daarnaast kan Skal (wanneer daar aanleiding voor is) boven op de periodieke inspectie ook extra, gerichte inspecties uitvoeren, al dan niet aangekondigd. Ook dan moet deze registratie en administratie op orde zijn.

Exploitanten die voldoen aan de onderstaande criteria worden in toezichtarrangement Laag ingedeeld.

  • De omzet is lager dan €1.000.000
  • De exploitant is volledig biologisch*.
  • Er zijn geen kritieke en of ernstige afwijkingen (NC-A en of NC-B) over de afgelopen 3 jaar.
  • Registratie/Certificatie bij Skal: langer dan 5 jaar**.

* De exploitant heeft geen biologische en niet-biologische producten of activiteiten naast elkaar. Er kan geen vermenging en/of verontreiniging met niet-biologische producten plaats vinden.

** Er is meer dan 5 jaar biologische registratie/certificatie waardoor er voor langere tijd kennis en ervaring is opgedaan met de Biologische regelgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle