Mobile menu trigger

Toezichtarrangement Hoog

Exploitanten in toezichtarrangement Hoog krijgen twee inspecties per jaar. Naast de twee volledige inspecties kan Skal onaangekondigd controleren of een monster komen nemen van een perceel of product. Voor de bedrijven in deze toezichtcategorie, geldt een hoger tarief. De bijbehorende tarieven kunt u vinden op het tarievenblad.

De exploitanten in toezichtarrangement Hoog worden gevormd door de 10% exploitanten met het hoogste risicoprofiel van het totale aantal gecertificeerde biologische exploitanten.

Exploitanten met de volgende eigenschappen komen eerder in aanmerking voor indeling in toezichtarrangement Hoog:

  1. Exploitanten met kritieke afwijkingen en/of veel ernstige afwijkingen
  2. Exploitanten met veel en risicovolle activiteiten (import, verwerking)
  3. Exploitanten met een hoge omzet in biologische producten
  4. Exploitanten met zowel biologische als gangbare producten/activiteiten

Wat betekent een indeling in toezichtarrangement Hoog?

De indeling van een bedrijf in een bepaald toezichtarrangement, betreft geen waardeoordeel over het bedrijf. Producten van een bedrijf dat is ingedeeld in arrangement Hoog zijn dus niet minder betrouwbaar dan producten van een bedrijf in arrangement Laag. Indeling in toezichtarrangement Hoog betekent dat het toezicht verhoogd wordt, omdat volgens het model het risico op, of het gevolg van non-conformiteiten (afwijkingen) hoger is. Het kan dus voorkomen dat een exploitant die de afgelopen 2 jaar geen kritieke of ernstige afwijkingen heeft gehad, toch in toezichtarrangement Hoog wordt ingedeeld.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle