Mobile menu trigger

Wachttijd van 48 uur bij toediening diergeneesmiddelen

image
Volgens de huidige bio-verordening geldt de wachttijd van 48 uur ook bij het gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopathische diergeneesmiddelen met een wettelijke wachttijd van 0 dagen. Dit is anders geformuleerd dan in de oude bio-verordening.

Moment van toedienen

De 48 uur geldt vanaf het laatste moment van toediening. Bijvoorbeeld: de veehouder dient een middel met een wettelijke wachttermijn van 0 dagen toe, gedurende 5 dagen achter elkaar. Dan geldt de wachttijd vanaf dag 1 op het moment van toedienen, tot 48 uur na het moment van laatste toedienen op dag 5. De minimale wachttijd van 48 uur geldt ook bij inzet van anti-parasitaire middelen, bijvoorbeeld ontwormingsmiddelen, maar niet bij het gebruik van vaccins, homeopathische middelen en natuurlijke middelen zoals kruiden en oliën.

Niet-biologisch

In de wachttijd geproduceerde producten mogen niet als biologisch worden aangeduid. Bij de productie van eieren bijvoorbeeld mogen ook de eieren die tijdens de wachttijd geproduceerd worden niet met code 0 bestempeld worden.

Achtergrondinformatie

In de Verordening (EU) nr. 2018/848 staat informatie over de wachttijd in Deel II, Bijlage II 1.5.2.5 Op de website staat informatie over gezondheidszorg bij de verschillende biologische dieren onder het kopje ‘gezondheidszorg’ van het betreffende dier.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle