Mobile menu trigger

Verkoop gedealcoholiseerde biologische wijn niet toegestaan

image

Volgens Verordening 2018/848, bijlage II, deel VI, is het niet toegestaan om gedealcoholiseerde biologische wijn te produceren. Op dit moment wordt er in een aantal (web)winkels in Nederland toch gedealcoholiseerde biologische wijn verkocht. De gedealcoholiseerde biologische wijn die op de markt is, is onder andere afkomstig uit Spanje en Duitsland. De Europese Commissie heeft aangegeven dat er in de wetgeving geen ruimte is om dit product biologisch te produceren. In de andere Europese lidstaten wordt momenteel gedealcoholiseerde biologische wijn van de markt gehaald. In overleg met het ministerie van LNV is besloten dezelfde lijn in Nederland te hanteren. Een overgangsperiode wordt niet gehanteerd.

Duitsland vraagt uitzondering voor vacuümdestillatie

Duitsland heeft bij de Europese Commissie een dossier ingediend waarbij gevraagd wordt om de productiemethode ‘vacuüm destillatie’ toe te staan onder de biologische Verordening. Mogelijk dat hiermee de Europese Commissie de productie van biologische gedealcoholiseerde wijn in de toekomst zal toestaan. De Europese Commissie zal hier een uitspraak over doen, een tijdpad is niet bekend. Skal volgt dit dossier en zal over de uitkomst publiceren.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle