Mobiel menu trigger

Verklaring kleine 100 % bio-bedrijven 2024 beschikbaar

image

Over het tarief voor kleine bio-bedrijven

Ook in 2024 kunnen kleine, 100% biologische bedrijven weer gebruik maken van het tarief voor kleine bio-bedrijven. Om deel te nemen moet een bedrijf voldoen aan twee voorwaarden:

  • de biologische omzet over het boekjaar 2023 is aantoonbaar €50.000 of lager, en ;
  • het bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor niet-biologische producten.

De verklaring voor 2024 is nu beschikbaar in mijn.skal.nl, onder 'Mijn account' - profiel', in de rode balk bovenin het startscherm.

Toegankelijk

De jaarlijkse bijdrage is voor kleine 100% biologische bedrijven lager dan voor de rest van de biologisch gecertificeerde bedrijven. Het tarief 'kleine bio-bedrijven' geldt voor zowel kleine landbouwbedrijven als kleine productiebedrijven die 100% biologisch produceren. Doel van het tarief is om de biologische sector toegankelijk te houden voor kleine volledig biologische bedrijven.

Als een bedrijf zich in 2023 heeft geregistreerd, heeft de omzet waarschijnlijk betrekking op dit boekjaar. In dat geval wordt van het bedrijf verwacht dat deze de omzet omrekent naar een volledig boekjaar.

Valt het bedrijf in het jaar 2024 in Toezichtarrangement Hoog of verkoop aan consument, dan vervalt deze verklaring.

Tariefstructuur per 2024

De lagere bijdrage voor kleine bio-bedrijven geldt alleen voor de jaarbijdrage. Het tarievenblad voor 2024 moet nog goedgekeurd worden door het ministerie van LNV, pas daarna wordt het tarievenblad gepubliceerd. Het huidige tarievenblad is hier te vinden.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle