Mobiel menu trigger

Uitspraak Raad van State in zaak over Wob-verzoek RTL

image

Op 12 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over het openbaar maken van bedrijfsnamen door Skal. RTL had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking, maar Skal weigerde dit vooralsnog op basis van privacywetgeving. De Raad van State heeft besloten dat Skal moet overgaan tot openbaarmaking.

De uitspraak van de Raad van State is duidelijk: het Wob-uitgangspunt van openbaarheid weegt zwaarder dan het belang van de betrokken bedrijven, dus Skal moet de bedrijfsnamen van 209 bedrijven openbaar maken. Van 18 bedrijven kwam later vast te staan, dat er ten onrechte afwijkingen waren vastgesteld. Bij deze 18 weegt het belang van het betrokken bedrijf volgens de rechter zwaarder dan het belang van openbaarheid. Skal hoeft de bedrijfsnamen van deze bedrijven dus niet openbaar te maken.

Achtergrond

Aanleiding voor de uitspraak was een omvangrijk Wob-verzoek (nu Woo) dat RTL in 2018 bij Skal heeft ingediend over bedrijven waar in de periode 1 januari 2017 t/m 1 juli 2018 ernstige of kritieke afwijkingen waren vastgesteld. Skal heeft in 2019 de gevraagde gegevens van 996 bedrijven aan RTL verstrekt conform de wettelijke verplichtingen. Daarbij zijn de bedrijfsnamen geanonimiseerd, omdat de bedrijfsnamen vaak familienamen bevatten. RTL wilde echter van 227 specifieke bedrijven ook de bedrijfsnamen ontvangen. Dat heeft Skal geweigerd en daar ging het hoger beroep bij de Raad van State over; heeft Skal de openbaarmaking van die bedrijfsnamen terecht geweigerd op basis van privacywetgeving, of had Skal de bedrijfsnamen openbaar moeten maken op basis van de Wob?

Naleving

Skal wil benadrukken dat de geschreven ernstige of kritieke afwijkingen in de jaren 2017 en 2018 niets zeggen over de huidige naleving van wet- en regelgeving door de betreffende ondernemers. Alle afwijkingen zijn binnen de gestelde termijn hersteld, of er is opvolging aan gegeven volgens de vastgestelde procedures.

Geen beroep

De Raad van State is de hoogste rechter in zaken over openbaarheid van gegevens. Er kan daarom geen beroep worden ingesteld tegen deze uitspraak. Skal richt zich de komende dagen op de opvolging van de uitspraak.

De volledige tekst van de uitspraak is hier te lezen.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u deze sturen naar pers@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle