Mobile menu trigger

Skal werkt vanaf 2021 met nieuw risicomodel voor landbouw- en levensmiddelenbedrijven

image

Het risicomodel draait om het risico op niet-conforme biologische producten. Want dat is waar het toezicht van Skal over gaat: de betrouwbaarheid van de biologische producten voor de consument.
De definitie van risico waar Skal mee werkt binnen het risicomodel is: Risico=kans x effect. Dus als een kans klein is, maar het effect groot, is er sprake van een hoog risico. Andersom werkt het ook zo dat als de kans groot is, maar het effect klein, het risico ook alsnog hoog is. Als je het vertaalt naar een rekensom: 10 x 5 = 50, maar 5 x 10 ook.
Het effect van een niet-conform product is het hoogst bij bedrijven met een hoge omzet en hoge volumes. De kans op een niet-conform bio-product is het hoogst bij de import van biologische producten vanuit buiten Europa. Daarnaast is de kans op een niet-conform product ook hoger bij bedrijven die in het verleden de bio-verordening niet goed hebben nageleefd.
Het is belangrijk je te beseffen dat het risicomodel een rekenmodel is. Het feit dat een bedrijf in de categorie hoog risico geplaatst wordt, betekent niet per definitie dat de bio-producten die zij in de handel brengen ook minder betrouwbaar zijn. Het betekent enkel dat het toezicht verhoogd is, op basis van de risicoberekening met het rekenmodel.

Lees meer

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle