Mobiel menu trigger

Skal publiceert Jaarverslag 2020

image

Skal Biocontrole zet zich via certificatie en toezicht in voor aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector in Nederland. Eind 2020 bestaat de bio-sector uit 5.370 bedrijven.

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten op de markt wil brengen, valt onder de certificatieplicht van Skal. Skal toetst vervolgens of de bedrijfsprocessen in lijn zijn met de wet- en regelgeving zoals die is vastgesteld binnen Europa.

De biologische certificatie, is een certificatie gebaseerd op de conformiteitsbeoordeling van bedrijfsprocessen. Dit is een betrouwbare beoordeling - op basis van een pakket van eisen, - die aantoont dat is voldaan aan de normen uit de biologische verordening.

De omgeving waarin Skal opereert wordt ingewikkelder, omdat het toezichtsveld zich ontwikkelt en de biologische handelsstromen toenemen in complexiteit en volume.

Renée Bergkamp, Voorzitter bestuur Skal Biocontrole

Kern van de regelgeving is, dat zowel de biologische productiemethoden áls de aanduidingen op (de verpakking van) het biologische product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt. In Nederland vindt zowel de certificatie als het toezicht op de naleving plaats door Skal.

Skal in het kort

De missie van Skal is om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse biologische sector en daarmee het biologische product. Dit geeft Skal vorm door duidelijk te informeren, bedrijven te certificeren en adequaat toezicht te houden op de naleving van de biologische wetgeving. Dit doet Skal als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Bijna 6000 inspecties

In 2020 heeft Skal niet haar volledige inspectie-capaciteit in kunnen zetten als gevolg van de corona-pandemie. Ook de vogelgriep zorgde ervoor dat inspecties niet uitgevoerd konden worden. Tijdens de eerste lockdown zijn er inspecties op afstand uitgevoerd bij laag-risicobedrijven.

In totaal heeft Skal in 2020 5.936 inspecties uitgevoerd, 4.558 productregistraties beoordeeld en 440 meldingen van twijfel over een bio-product behandeld. Allemaal om bij te dragen aan een betrouwbaar biologisch product voor de consument. Want dat is waarom Skal bestaat.

De afwijkingen die tijdens deze inspecties zijn geconstateerd hebben ertoe geleid dat in 2020 drie bedrijven zijn gedecertificeerd op basis van deze rapporten. Van één bedrijf is het bio-certificaat tijdelijk opgeschort. In een periode van opschorting kunnen de bedrijven hun bedrijfsprocessen aanpassen, opdat zij alsnog voldoen aan de bio-regelgeving.

Vooruitblik 2021

2021 staat in het teken van het hopelijk spoedige einde van de verspreiding van het corona-virus. We hopen dat alle overheidsmaatregelen snel effect zullen sorteren en het normale leven weer in zicht komt. Tot die tijd werken de Skal-medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis en voeren de inspecteurs de inspecties uit onder een streng coronaprotocol.

Ook in 2021 gaat Skal, ten tijde van de pandemie, alle zeilen bij zetten om de bedrijfsinspecties te kunnen blijven uitvoeren, het risicogerichte toezicht te vernieuwen en de nieuwe Biologische verordening die ingaat per 1 januari 2022 door te voeren in alle
werkprocessen.

Nicolette Klijnhout-Klijn, Directeur Skal Biocontrole

Daarnaast is in 2018 is de nieuwe Europese bio-wetgeving gepubliceerd, Verordening Nr. 2018/848. De invoer van deze nieuwe wetgeving is als gevolg van de coronapandemie met een jaar uitgesteld en gaat nu in op 1 januari 2022.

Om het geheel te kunnen implementeren, is binnen Skal een omvangrijk veranderingstraject gestart dat projectmatig wordt uitgevoerd. Het goed voorlichten van de bestaande bio-bedrijven over de nieuwe bio-wetgeving ziet Skal als een kerntaak voor 2021.

Online Skal Jaarverslag 2020

Lees het volledige Skal Jaarverslag 2020 hier.

Lees hier meer over de biologische sector in 2020.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle