Mobiel menu trigger

Skal in afwachting uitspraak Raad van State betreffende RTL vs Wob & AVG

image

Skal heeft op 05 april 2023 een zitting bijgewoond bij de Raad van State. Dat is de hoogste rechter in zaken die over de openbaarheid van gegevens gaat. In het verleden heeft RTL bij Skal een Wet openbaar bestuur (kortweg Wob) verzoek ingediend. RTL wilde van vele honderden bio-ondernemers in de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2018 alle inspectiegegevens, vragenlijsten en antwoorden daarop ontvangen. Skal heeft aan dit verzoek gevolg gegeven. Deze gevraagde gegevens van 996 bedrijven heeft Skal aan RTL verstrekt in alle openheid conform de wettelijke verplichtingen.

Naar aanleiding van deze openbaarheid wilde RTL ook de namen van 227 specifieke bedrijven ontvangen. Dat heeft Skal vooralsnog geweigerd. Vele bedrijfsnamen zijn namelijk gekoppeld aan familienamen. Een familienaam is een persoonsgegeven, dat op basis van privacywetgeving (AVG) door Skal beschermd moet worden. Skal heeft aan de rechters van de Raad van State gevraagd om over dit specifieke principiële punt definitief meer uitleg te geven.

En daar ging het hoger beroep over; heeft Skal de openbaarmaking van die persoonsnamen terecht geweigerd op basis van privacywetgeving, of had Skal de bedrijfsnamen/familienamen openbaar moeten maken op basis van de Wob? RTL is het niet eens met het standpunt van Skal.

Over een aantal weken doet de Raad van State hierover uitspraak.

Wij houden toezicht voor de consument

Een consument moet wanneer zij een biologisch product koopt erop kunnen vertrouwen dat het biologische product aan alle eisen voldoet. Dat is waar het Skal, in ons toezicht, om gaat. Consumenten moeten blindelings met een gerust hart biologische producten kunnen kopen. De Europese wetgeving heeft hiervoor een certificeringssysteem aan alle lidstaten opgelegd. Aan de hand van dit systeem controleert Skal de bio-ondernemers op meer dan 50 punten. Als er iets mis is gegaan op bijvoorbeeld 1 van die 50 punten, dan krijgt elke ondernemer de kans om dat punt te herstellen. Als er structureel geen verbetering bij de exploitant door Skal wordt vastgesteld dan grijpt Skal in. In die gevallen kan de bio-ondernemer zijn mogelijkheid kwijt raken om biologische producten te produceren, of verliezen de producten hun bio-status.

‘Het consumentenbelang heeft een duidelijke en zeer belangrijke plek in ons werk’, aldus mevrouw Klijnhout-Klijn directeur van Skal.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle