Mobile menu trigger

Nieuwe bio-wetgeving: pluimvee wintergarten

Vanaf 1-1-2022 wordt de nieuwe bio-verordening actief. Daarin staan nu ook regels voor de wintergarten, welke in de verordening ‘veranda’ genoemd wordt. De regels voor de veranda hebben een grote impact voor Nederlandse pluimveehouders met een veranda.

De uitdaging

Op dit moment telt Skal de veranda mee als binnenruimte voor de berekening van de maximum bezetting. Vanaf 1-1-2022 mag dat alleen onder bepaalde voorwaarden (EU 2020/464 artikel 15 lid 2c), waar Nederlandse pluimveehouders vanwege het Nederlandse klimaat niet aan kunnen voldoen.

Voor een gedeelte van de pluimveehouders is er echter een overgangsregeling mogelijk: wanneer de nieuwe regel zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de bezettingsdichtheid, kan er uitstel verleend worden tot 1-1-2025. Het definiëren van ‘aanzienlijke verlaging’ was een uitdaging. Uit gesprekken is gebleken dat de oppervlakte van elke veranda substantieel is.

Voor wie geldt deze overgangsregeling?

Na overleg tussen de bio-sector, Skal en LNV is besloten dat ieder pluimveebedrijf met stallen met een veranda die overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008 zijn gebouwd, heringericht of in gebruik zijn genomen voor 31-12-2021, en op 31-12-2021 bij Skal is aangesloten, onder de overgangsregeling valt.

Tot 2025 zal Skal tijdens de inspecties ook gaan inventariseren hoe groot de stallen en veranda’s zijn. Voor veel bedrijven betekent dit dus een nieuwe stalmeting tijdens inspectie. Op 1-1-2025 telt de veranda niet meer mee voor de binnenruimte, en zullen bedrijven met een veranda moeten voldoen aan de bezettingsdichtheid van de nieuwe bio-verordening.

Indien u daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen met afdeling Certificatie Landbouw: 038-4268110

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle