Mobiel menu trigger

Fosforigzuur aangetroffen in biologische importproducten

image

In verschillende importproducten, waaronder biologische gember, is fosforigzuur aangetroffen. Skal ontvangt hier veel meldingen over.


Fosforigzuur kan worden gebruikt als gewasbeschermingsmiddel of als een hulpmiddel om de houdbaarheid van producten te verlengen. Fosforigzuur is niet toegestaan volgens Verordening (EU) Nr. 2018/848.Skal heeft meldingen ontvangen van bedrijven die fosforigzuur hebben aangetroffen in biologische gember uit China en diverse Zuid-Amerikaanse landen. Daarnaast is er fosforigzuur gevonden in avocado’s, appels, druiven, citrusvruchten, noten en zaden. Ook in Nederland is het gebruik van fosforigzuur in de teelt of bij het verwerken van biologische producten niet toegestaan.

Aanvullend analyseren

Bedrijven worden opgeroepen bovengenoemde producten aanvullend te analyseren op fosforigzuur. Als er fosforigzuur aangetroffen wordt, moet het product geblokkeerd worden.

Als middels zelfonderzoek aangetoond kan worden dat de positieve vondst geen onregelmatigheid is, dan kan de biologische status van het product behouden worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de biologische status wordt onderbouwd met feiten betreffende de teelt en de productie van de batch. De resultaten van het zelfonderzoek moeten bewaard worden in de administratie. In dit geval is het niet nodig melding te doen bij Skal.

Als middels zelfonderzoek de onregelmatigheid wordt bevestigd of de twijfel niet kan worden weggenomen dan moet een melding worden gedaan via mijn.skal.nl.

Informatieblad fosforigzuur

Uitgebreide inhoudelijke informatie over fosforigzuur vindt u op het informatieblad (NED) of de information sheet (ENG)

Melding doen

Meer informatie over melding doen bij twijfel over de bio-status van een product staat op deze pagina
Bij vragen kan een mail gestuurd worden naar info@skal.nl


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle